МИНЕКТО АЛФА

Търговско наименование МИНЕКТО АЛФА
Тип инсектицид
Активни вещества Циантранилипрол 100 г/л
Ацибензолар-S-метил 12.5 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МИНЕКТО АЛФА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Белокрилки 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
3 дни
Домати Доматен миниращ молец 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
3 дни
Домати Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
3 дни
Домати Калифорнийски трипс 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
3 дни
Домати Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
3 дни
Домати Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
3 дни
Пипер Белокрилки 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
14 дни
Пипер Доматен миниращ молец 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
14 дни
Пипер Калифорнийски трипс 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
14 дни
Пипер Малка полска нощенка 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
14 дни
Пипер Памукова нощенка 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-89 (втори същински лист-пълна зрялост).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –25 – 100 л/дка
14 дни
Пипер Калифорнийски трипс 125 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН12-49 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –20 – 100 л/дка
3 дни
Маруля Малка полска нощенка 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-49 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –20 – 100 л/дка
3 дни
Маруля Памукова нощенка 75 - 100 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-49 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка –20 – 100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.