ПРОПЛАНТ 722 СЛ

Търговско наименование ПРОПЛАНТ 722 СЛ
Тип фунгицид
Активни вещества Пропамокарб хидрохлорид 722 г/л
Производител Ариста Лайфсайънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРОПЛАНТ 722 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерии

Общо третиране на почвата против сечене на разсада 

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист) 

 • Брой мин/макс приложения - 2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка 
90 дни
Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерии

Луковични и декоративни растения 

Внася се във фаза при сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
90 дни
Домати Почвени патогени 5 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза BBCH 00-10 Сухи семена – пълно разтваря на котиледоните

 • Брой мин/макс приложения - 2 (1во приложение – до 7 дни след засяване 2ро приложение – 7-10 дни след първото)
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни 5 л/м2 работен разтвор за 1 приложение
 • Общото количество на а.в. пропамокарб-хидрохлорид не трябва да надвишава 7.22 г а.в./ м2 Вода л/дка мин/макс - 5 л/ кв.м
Лук Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Краставици Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Краставици Мана 300 мл/дка

Внася се във фаза BBCH15-89 (пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен- пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

 • Брой мин/макс приложения - 3
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка 
3 дни
Пипер Почвени патогени 5 мл/м²

Оранжерийно производство

внася се във фаза BBCH 00-10 Сухи семена – пълно разтваря на котиледоните

 • Брой мин/макс приложения -1
 • Вода л/дка мин/макс - 5 л/ кв.м
Пъпеш Мана 300 мл/дка

внася се във фаза BBCH 61-89 (първи разтворен цвят на главното стъбло-пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост).

 • Брой мин/макс приложения - 3
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка 
3 дни
Зеле Мана 250 мл/дка

Оранжерийно производство - третиране на почвата

Внася се във фаза ВВСН 09 -19 (поникване: котиледоните пробиват повърхността на почвата -9 или повече същински листа разтворени)

 • Брой мин/макс приложения - 2
 • Интервал между приложенията – 7 -10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 0 л/дка
90 дни
Зеле Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Зеле Мана 10 мл/м²

Оранжерийно производство

третиране на почвата

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Репичка Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Маруля Мана 150 мл/дка

Полско производство

Внася се във фаза ВВСН 13-19 (разтворен трети същински лист-9 или повече същински листа разтворени)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка 
14 дни
Маруля Мана 150 мл/дка

Оранжерийно производство

Внася се във фаза ВВСН 13-19 (разтворен трети същински лист-9 или повече същински листа разтворени)

 • Брой мин/макс приложения - 3
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка 
21 дни
Праз Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Ряпа Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Тиквичка Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
Целина Почвени патогени 10 мл/м²

Оранжерийно производство

Внася се във фаза При сеитба или при разсаждане ВВСН 00-10 (сухо семе-котиледоните се разтварят напълно) ВВСН 12-14 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-4-ти лист)

 • Брой мин/макс приложения -2
 • Интервал между приложенията – 7-10 дни
 • Вода л/дка мин/макс - 10 л/м2 
90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.