Праз (Allium porrum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Праз

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Зелев молец
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Лукова муха
Молец по праза
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Царевичен стъблопробивач
Цикади