Праз (Allium porrum)

регистрирани препарати за растителна защита при Праз

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листояди
Лукова муха
молец по праза
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
скакалци
телени червеи
трипси
тютюнев трипс
Царевичен стъблопробивач
Цикади