ЦИТРИН МАКС

търговско наименование ЦИТРИН МАКС
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 500 г/л
производител Агрифар СА
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчели 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦИТРИН МАКС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Житна листозавивачка 5 мл/дка 28 дни
Пшеница Листни въшки 5 мл/дка 28 дни
Ечемик Житна листозавивачка 5 мл/дка 28 дни
Ечемик Листни въшки 5 мл/дка 28 дни
Ръж Житна листозавивачка 5 мл/дка 28 дни
Ръж Листни въшки 5 мл/дка 28 дни
Тритикале Житна листозавивачка 5 мл/дка 28 дни
Тритикале Листни въшки 5 мл/дка 28 дни
Овес Житна листозавивачка 5 мл/дка 28 дни
Овес Листни въшки 5 мл/дка 28 дни
Рапица рапичен скритохоботник 5 мл/дка 49 дни
Рапица Зелев стъблен скритохоботник 5 мл/дка 49 дни
Рапица рапичен стъблен скритохоботник 5 мл/дка 49 дни
Рапица Рапичен цветояд 5 мл/дка 49 дни
Рапица Рапична листна оса 5 мл/дка 49 дни
Рапица Рапична стъблена бълха 5 мл/дка 49 дни
Лоза филоксера 5 мл/дка 21 дни
Лоза Еднопоясен гроздов молец 6 мл/дка 21 дни
Лоза лозова цикада 6 мл/дка 21 дни
Лоза малка лозова листозавивачка 6 мл/дка 21 дни
Лоза Шарен гроздов молец 6 мл/дка 21 дни
Картофи Колорадски бръмбар 5 мл/дка 7 дни
Домати Гамозначна нощенка 10 мл/дка 3 дни
Домати Зелев молец 10 мл/дка 3 дни
Домати Зелева нощенка 10 мл/дка 3 дни
Домати картофен молец 10 мл/дка 3 дни
Домати Памукова нощенка 10 мл/дка 3 дни
Домати пеперуди 10 мл/дка 3 дни
Домати зимен сив червей 10 мл/дка 3 дни
Лук трипси 5 мл/дка 7 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 5 мл/дка 7 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 15 мл/дка
Грах Гамозначна нощенка 5 мл/дка 14 дни
Грах Грахова листозавивачка 5 мл/дка 14 дни
Грах зърнояди 5 мл/дка 14 дни
Грах Листни въшки 5 мл/дка 14 дни
Грах хоботници 5 мл/дка 14 дни
Грах Грахова листозавивачка 5 мл/дка

пролетен грах

14 дни
Грах Листни въшки 5 мл/дка

пролетен грах

14 дни
Грах хоботници 5 мл/дка

пролетен грах

14 дни
Леща Грахова листозавивачка 5 мл/дка 14 дни
Леща Листни въшки 5 мл/дка 14 дни
Леща зърнояди 5 мл/дка 14 дни
Чесън трипси 5 мл/дка 7 дни
Фасул Листни въшки 5 мл/дка 14 дни
Бакла зърнояди 5 мл/дка 14 дни
Бакла Листни въшки 5 мл/дка 14 дни
Бакла хоботници 5 мл/дка 14 дни
Лен кръгломиниращ молец 5 мл/дка 49 дни
Лен ленова бълха 5 мл/дка 49 дни
Лен синя ленова бълха 5 мл/дка 49 дни
Праз молец по праза 5 мл/дка 7 дни
Праз трипси 5 мл/дка 7 дни
Ряпа репна пеперуда 5 мл/дка
Роза Листни въшки 10 мл/дка

декоративни рози

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.