ЦИТРИН МАКС

търговско наименование ЦИТРИН МАКС
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 500 г/л
производител Агрифар СА
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчели 

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦИТРИН МАКС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаЖитна листозавивачка5 мл/дка28 дни
ПшеницаЛистни въшки5 мл/дка28 дни
ЕчемикЖитна листозавивачка5 мл/дка28 дни
ЕчемикЛистни въшки5 мл/дка28 дни
РъжЖитна листозавивачка5 мл/дка28 дни
РъжЛистни въшки5 мл/дка28 дни
ТритикалеЖитна листозавивачка5 мл/дка28 дни
ТритикалеЛистни въшки5 мл/дка28 дни
ОвесЖитна листозавивачка5 мл/дка28 дни
ОвесЛистни въшки5 мл/дка28 дни
Рапицарапичен скритохоботник5 мл/дка49 дни
РапицаЗелев стъблен скритохоботник5 мл/дка49 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник5 мл/дка49 дни
РапицаРапичен цветояд5 мл/дка49 дни
РапицаРапична листна оса5 мл/дка49 дни
РапицаРапична стъблена бълха5 мл/дка49 дни
Лозафилоксера5 мл/дка21 дни
ЛозаЕднопоясен гроздов молец6 мл/дка21 дни
Лозалозова цикада6 мл/дка21 дни
Лозамалка лозова листозавивачка6 мл/дка21 дни
ЛозаШарен гроздов молец6 мл/дка21 дни
КартофиКолорадски бръмбар5 мл/дка7 дни
ДоматиГамозначна нощенка10 мл/дка3 дни
ДоматиЗелев молец10 мл/дка3 дни
ДоматиЗелева нощенка10 мл/дка3 дни
Доматикартофен молец10 мл/дка3 дни
ДоматиПамукова нощенка10 мл/дка3 дни
Доматипеперуди10 мл/дка3 дни
Доматизимен сив червей10 мл/дка3 дни
Луктрипси5 мл/дка7 дни
ЗелеБяла зелева пеперуда5 мл/дка7 дни
ЦаревицаЦаревичен стъблопробивач15 мл/дка
ГрахГамозначна нощенка5 мл/дка14 дни
ГрахГрахова листозавивачка5 мл/дка14 дни
Грахзърнояди5 мл/дка14 дни
ГрахЛистни въшки5 мл/дка14 дни
Граххоботници5 мл/дка14 дни
ГрахГрахова листозавивачка5 мл/дка

пролетен грах

14 дни
ГрахЛистни въшки5 мл/дка

пролетен грах

14 дни
Граххоботници5 мл/дка

пролетен грах

14 дни
ЛещаГрахова листозавивачка5 мл/дка14 дни
ЛещаЛистни въшки5 мл/дка14 дни
Лещазърнояди5 мл/дка14 дни
Чесънтрипси5 мл/дка7 дни
ФасулЛистни въшки5 мл/дка14 дни
Баклазърнояди5 мл/дка14 дни
БаклаЛистни въшки5 мл/дка14 дни
Баклахоботници5 мл/дка14 дни
Ленкръгломиниращ молец5 мл/дка49 дни
Ленленова бълха5 мл/дка49 дни
Ленсиня ленова бълха5 мл/дка49 дни
Празмолец по праза5 мл/дка7 дни
Празтрипси5 мл/дка7 дни
Ряпарепна пеперуда5 мл/дка
РозаЛистни въшки10 мл/дка

декоративни рози

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.