Леща (Lens culinaris)

Регистрирани препарати за растителна защита при Леща

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу болести
Антракноза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Сиво гниене
Регистрации срещу неприятели
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Грахова листозавивачка
Грудков хоботник
Дървеници
Зелев трипс
Зелена прасковена листна въшка
Зърнояди
Колорадски бръмбар
Листни въшки
Молци
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Трипси
Фиев зърнояд
Цвеклова листна въшка