Роза

Регистрирани препарати за растителна защита при Роза

Регистрации срещу плевели
Житни и широколистни плевели
Регистрации срещу неприятели
Агрилус
Зелена розена листна въшка
Калифорнийски трипс
Листни въшки
Листни оси
Нощенки
Обикновена сливова щитоносна въшка
Оранжерийна белокрилка
Прасковена листна въшка
Розена листозавивачка
Ръждивочервен оранжериен акар
Тютюнева белокрилка
Червенокафяв оранжериен акар