Роза

регистрирани препарати за растителна защита при Роза

регистрации срещу плевели

житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ

регистрации срещу неприятели

агрилусДИМИЛИН 25 ВП
агрилусДЕЦИС 2,5 ЕК
агрилусВАЗТАК НОВ 100 ЕК
зелена розена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Калифорнийски трипсМОСПИЛАН 20 СГ
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
листни осиДУКАТ 25 ЕК
нощенкиДУКАТ 25 ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ръждивочервен оранжериен акарМАСАЙ ВП
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Червен овощен акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ

регистрации срещу болести

Брашнеста манаДИНАСТИ 25ЕВ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаТЕБУМАКС 25 ЕВ
Брашнеста манаДИФКОР 250 СК
Брашнеста манаТОПАЗ 100 ЕК
Брашнеста манаОРИУС 25 ЕВ
РъждаОРИУС 25 ЕВ
РъждаДИФКОР 250 СК
РъждаДИНАСТИ 25ЕВ
РъждаТЕБУМАКС 25 ЕВ
черни листни петнаТЕБУМАКС 25 ЕВ
черни листни петнаОРИУС 25 ЕВ
черни листни петнаДИНАСТИ 25ЕВ
черни петнаДИФКОР 250 СК