Роза

регистрирани препарати за растителна защита при Роза

регистрации срещу плевели
житни и широколистни плевели
регистрации срещу неприятели
агрилус
зелена розена листна въшка
Калифорнийски трипс
Листни въшки
листни оси
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена сливова щитоносна въшка
Оранжерийна белокрилка
Прасковена листна въшка
розена листозавивачка
ръждивочервен оранжериен акар
Тютюнева белокрилка
Червен овощен акар