Лук (Allium cepa)

регистрирани препарати за растителна защита при Лук

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиОКСИГАН 240 ЕК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиГАЛИГАН 240 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиАФАЛОН 45 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 300 СЛ

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
молциДЕША ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиЦИПЕРТ 500 ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиЦИТРИН МАКС
трипсиДЕША ЕК
трипсиПОЛИ 500 ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
кафяви петнаЛУНА ЕКСПИРИАНС
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаЗоксис 250 СК
МанаПРЕЗИДИУМ ЕДНО
МанаРИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
МанаСИГНУМ
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаАКРОБАТ ПЛЮС ВГ
МанаВЕРИТА ВГ
МанаОРВЕГО
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаПЕНКОЦЕБ 75 ВГ
МанаМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ
МанаПЕНКОЦЕБ 80 ВП
пурпурни петнаОРТИВА ТОП СК
пурпурни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
пурпурни петнаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
пурпурни петнаЗоксис 250 СК
РъждаДИТАН М-45
РъждаЛУНА ЕКСПИРИАНС
РъждаДИТАН ДГ
РъждаОРТИВА ТОП СК
РъждаКУСТОДИЯ
РъждаСАНКОЦЕБ 80 ВП
РъждаЗоксис 250 СК
РъждаСИГНУМ
Сиво гниенеСИГНУМ
Синьозелено плесеново гниенеСИГНУМ
СклеротинияСИГНУМ
СклеротинияКОНТАНС ВГ
черно гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
Шийно гниенеЗоксис 250 СК