Лук (Allium cepa)

регистрирани препарати за растителна защита при Лук

регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листояди
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
скакалци
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади