Лук (Allium cepa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лук

Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Дървеници
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Лукова муха
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Подгризваща нощенка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Царевичен стъблопробивач
Цикади