ЛОНТРЕЛ 72 СГ

Търговско наименование ЛОНТРЕЛ 72 СГ
Тип хербицид
Активни вещества Клопиралид 720 г/кг
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛОНТРЕЛ 72 СГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Ечемик Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Ръж Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Овес Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Рапица Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори лист- 9 или повече листа са оформени

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Лук Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Зеле Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле 

Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Брюкселско зеле Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле

Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Царевица Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 13-16) Разтваряне на трети лист - шести лист

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Захарно цвекло Широколистни плевели 11 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността.

Чесън Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Кръмно цвекло Широколистни плевели 11 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.