ЛОНТРЕЛ 72 СГ

Търговско наименование ЛОНТРЕЛ 72 СГ
Тип хербицид
Активни вещества Клопиралид 720 г/кг
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛОНТРЕЛ 72 СГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене - напълно разтворен флагов лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене - напълно разтворен флагов лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене - напълно разтворен флагов лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Овес Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене - напълно разтворен флагов лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Рапица Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 12-19 (втори лист- 9 или повече листа са оформени).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Лук Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 11-14 (втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Зеле Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле  

     Внася се във фаза BBCH 12-19 (втори същински лист- 9 или повече листа са оформени).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Брюкселско зеле Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 12-19 (втори същински лист- 9 или повече листа са оформени).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Царевица Широколистни плевели 11 - 14 г/дка

Царевица (за зърно и фураж)

     Внася се във фаза BBCH 13-16 (разтваряне на трети лист-шести лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
Захарно цвекло Широколистни плевели 11 - 21 г/дка

 Захарно и фуражно цвекло

     Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността).

Чесън Широколистни плевели 17 - 21 г/дка

     Внася се във фаза BBCH 11-14 (втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.