ЛОНТРЕЛ 72 СГ

търговско наименование ЛОНТРЕЛ 72 СГ
тип хербицид
Активни вещества клопиралид 720 г/кг
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛОНТРЕЛ 72 СГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
ЕчемикШироколистни плевели11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
РъжШироколистни плевели11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
ОвесШироколистни плевели11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
РапицаШироколистни плевели17 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори лист- 9 или повече листа са оформени

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
ЛукШироколистни плевели17 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
ЗелеШироколистни плевели17 - 21 г/дка

Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле 

Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Брюкселско зелеШироколистни плевели17 - 21 г/дка

Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле

Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
ЦаревицаШироколистни плевели11 - 14 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 13-16) Разтваряне на трети лист - шести лист

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Захарно цвеклоШироколистни плевели11 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността.

ЧесънШироколистни плевели17 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка
Кръмно цвеклоШироколистни плевели11 - 21 г/дка

Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.