Брюкселско зеле (Brassica oleracea var. Gemmifera)

регистрирани препарати за растителна защита при Брюкселско зеле

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
пръстеновидни петна
черни листни петна
черни петна
регистрации срещу неприятели
акари
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Зелева белокрилка
зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Рапична листна оса
растителноядни дървеници
скакалци
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади