Брюкселско зеле (Brassica oleracea var. Gemmifera)

Регистрирани препарати за растителна защита при Брюкселско зеле

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващ зелев хоботник
Дървеници
Зелев молец
Зелева белокрилка
Зелева коренова въшка
Зелева листна въшка
Зелева муха
Зелева нощенка
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Майски бръмбар
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Рапична листна оса
Растителноядни дървеници
Скакалци
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади