ТРИКА ЕКСПЕРТ

Търговско наименование ТРИКА ЕКСПЕРТ
Тип инсектицид
Активни вещества Ламбда - цихалотрин 4 г/кг
Производител Оксон Италия
Категория на употреба непрофесионална

SPe8-Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРИКА ЕКСПЕРТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Цветя и декоративни култури, овощни (разсадници и млади дървета) 

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Цветя и декоративни култури, овощни (разсадници и млади дървета) 

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Цветя и декоративни култури, овощни (разсадници и млади дървета) 

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Рапица Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу гъсеници

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Рапица Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу гъсеници

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Рапица Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Картофи Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в ВВСН 00 (Фаза кълнене / поникване: период на покой)

Картофи Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в ВВСН 00 (Фаза кълнене / поникване: период на покой)

Картофи Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в ВВСН 00 (Фаза кълнене / поникване: период на покой)

Домати Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Домати Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Домати Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Тютюн Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в  BBCH 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист)

Тютюн Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в  BBCH 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист)

Тютюн Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в  BBCH 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист)

Краставици Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Краставици Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Краставици Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Слънчоглед Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Слънчоглед Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Слънчоглед Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Пипер Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Пипер Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Пипер Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Патладжан Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Патладжан Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Патладжан Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло)

Пъпеш Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Пъпеш Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Пъпеш Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Тиква Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Тиква Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Тиква Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Диня Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Диня Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Диня Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Зеле Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Зеле Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Зеле Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Брюкселско зеле Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Брюкселско зеле Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Брюкселско зеле Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Царевица Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срущу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Царевица Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срущу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Царевица Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Царевица Западен коренов царевичен червей 1200 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 15-18 (от разтваряне на 5-ти лист до разтваряне на 8-ми лист)

Сорго Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срущу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Сорго Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срущу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Сорго Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Савойско зеле Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Савойско зеле Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Савойско зеле Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Морков Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Морков Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Морков Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Маруля Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист) 

Маруля Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист) 

Маруля Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза ВВСН 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти същински лист) 

Памук Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Памук Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Памук Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен в BBCH 00 (сухо семе)

Соя Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу гъсеници

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Соя Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу гъсеници

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Соя Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (разтворен 2-ри същински лист до разтворен 4-ти същински лист)

Тиквичка Телени червеи 1000 - 1500 г/дка

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Тиквичка Бръмбар 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

Тиквичка Нощенки 1000 - 1500 г/дка

Срещу ларви

Внесен във фаза  ВВСН 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.