Соя (Glycine max)

Регистрирани препарати за растителна защита при Соя

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Аскохитоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Почвени патогени
Пригор по стъблата на бобовите
Ръжда
Сиво гниене
Сухо склероцийно гниене