Соя (Glycine max)

регистрирани препарати за растителна защита при Соя

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
многогодишни широколистни плевели
регистрации срещу болести
Аскохитоза
почвени патогени
Пригор по стъблата на бобовите
Ръжда
сухо склероцийно гниене