Соя (Glycine max)

регистрирани препарати за растителна защита при Соя

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиКОРУМ
едногодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиФРОНТИЕР СУПЕР
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСИРТАКИ
едногодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
едногодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
едногодишни житни плевелиСПЕКТРУМ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиАФАЛОН 45 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиКОРУМ
едногодишни широколистни плевелиЕКЛИПС 70 ВДГ
едногодишни широколистни плевелиСИРТАКИ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
Житни плевелиШОГУН 100 ЕК
Житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиУИШ ТОП
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
многогодишни житни плевелиЛЕОПАРД 5 ЕК
многогодишни житни плевелиРАНГО 40 ЕК
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиНАВИГАТОР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
многогодишни житни плевелиПАНТЕРА 40 ЕК
многогодишни житни плевелиПАНАРЕКС 40 ЕК
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК

регистрации срещу неприятели

ванесаДЕНА ЕК
ванесаДЕША ЕК
ванесаДЕКА ЕК
галициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
земни бълхиМЕТЕОР
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
листозавивачкиМЕТЕОР
листозавивачкиДЕНА ЕК
листозавивачкиДЕША ЕК
листозавивачкиДЕКА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
мухиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Рапичен цветоядМЕТЕОР
Рапичен цветоядЛАМДЕКС ЕКСТРА
Рапична стъблена бълхаЛАМДЕКС ЕКСТРА
хоботнициМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АскохитозаРЕТЕНГО 20 ЕК
АскохитозаКОМЕТ ПРО
почвени патогениКАПТАН 50 ВП
Пригор по стъблата на бобовитеКОМЕТ ПРО
Пригор по стъблата на бобовитеРЕТЕНГО 20 ЕК
РъждаДИФКОР 250 СК
сухо склероцийно гниенеКОМЕТ ПРО
сухо склероцийно гниенеРЕТЕНГО 20 ЕК