Соя (Glycine max)

Регистрирани препарати за растителна защита при Соя

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Аскохитоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
почвени патогени
Пригор по стъблата на бобовите
Ръжда
Сиво гниене
сухо склероцийно гниене