ПРАКСИМ

Търговско наименование ПРАКСИМ
Тип хербицид
Активни вещества Метобромурон 500 г/л
Производител Белхим Кроп
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРАКСИМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 200 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе-развитие на хипокотила и котиледоните).

 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Дозата от 200 мл продукт/дка показва по-ниска ефикасност
Слънчоглед Широколистни плевели 200 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе-развитие на хипокотила и котиледоните).

 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Дозата от 200 мл продукт/дка показва по-ниска ефикасност
Соя Едногодишни житни плевели 200 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-08 ВВСН 00-08 (сухо семе- хипокотилът достига повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила).

 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Дозата от 200 мл продукт/дка показва по-ниска ефикасност
Соя Широколистни плевели 200 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-08 ВВСН 00-08 (сухо семе- хипокотилът достига повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила).

 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Дозата от 200 мл продукт/дка показва по-ниска ефикасност
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.