метобромурон

препарати съдържащи само метобромурон

препарати съдържащи метобромурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива