Метобромурон

Препарати съдържащи само Метобромурон

Препарати съдържащи Метобромурон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метобромурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Аспержа Широколистни плевели ФРЕСКО
Картофи Едногодишни широколистни плевели АКАМОС 500
Широколистни плевели ПРОМАН СОЛЕТО
Морков Широколистни плевели ФРЕСКО
Слънчоглед Едногодишни житни плевели ПРАКСИМ
Широколистни плевели ПРАКСИМ
Соя Едногодишни житни плевели ПРАКСИМ
Широколистни плевели ПРАКСИМ
Тютюн Широколистни плевели ФРЕСКО
Фасул Широколистни плевели ФРЕСКО