РЕЛДАН 40 ЕК

Търговско наименование РЕЛДАН 40 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорпирифос метил 400 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

За третиране на празни складови помещения - първа професионална категория на употреба.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РЕЛДАН 40 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
0.25 %

Третиране на празни складови помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд.

Третиране с ел. аерозолен разпръсквач М 1026 - 4 см3+12 см3 вода за 10 м3 празно пространство.

Третиране с тракторна пръскачка - 0,25 % при разход на работен разтвор 0,5 л/м2

Пшеница Вредна житна дървеница 120 мл/дка 28 дни
Пшеница Марокански скакалец 120 мл/дка 28 дни
Ечемик Вредна житна дървеница 120 мл/дка 28 дни
Ечемик Марокански скакалец 120 мл/дка 28 дни
Ръж Вредна житна дървеница 120 мл/дка 28 дни
Ръж Марокански скакалец 120 мл/дка 28 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 120 мл/дка 28 дни
Тритикале Марокански скакалец 120 мл/дка 28 дни
Овес Вредна житна дървеница 120 мл/дка 28 дни
Овес Марокански скакалец 120 мл/дка 28 дни
Лоза Шарен гроздов молец 0.12 % 14 дни
Домати Марокански скакалец 120 мл/дка
Тютюн Тютюнев трипс 120 мл/дка
Тютюн Зелена прасковена листна въшка 120 мл/дка
Круша Ябълков плодов червей 0.12 % 14 дни
Дюля Ябълков плодов червей 0.12 % 14 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 0.12 % 14 дни
Краставици Марокански скакалец 120 мл/дка
Пипер Марокански скакалец 120 мл/дка
Патладжан Марокански скакалец 120 мл/дка
Грах Марокански скакалец 120 мл/дка
Соя Марокански скакалец 120 мл/дка
Фасул Марокански скакалец 120 мл/дка
Кайсия Ябълков плодов червей 0.12 % 14 дни
Орех Ябълков плодов червей 0.12 % 14 дни
Люцерна Марокански скакалец 120 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.