ПИЛОТ УЛТРА

Търговско наименование ПИЛОТ УЛТРА
Тип хербицид
Активни вещества Хизалофоп - P - етил 50 г/л
Производител Нисан кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПИЛОТ УЛТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 11-50 (разтворен първи лист – наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа).

При плевелите: ВВСН 13-27 на едногодишните (3 истински листа – 7 видими братя).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
90 дни
Рапица Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

90 дни
Картофи Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 11-74 (разтваряне на първите листа на главното стъбло ( >4 см) – 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер).

При плевелите: ВВСН 12-23 на едногодишните (2 истински листа – 3 видими братя).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
45 дни
Картофи Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 22-24 на многогодишните (2 видими братя – 4 видими братя).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

45 дни
Домати Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 11-81 (първи същински лист на основното стъбло – 10% от плодовете с типичен цвят на зреене).

При плевелите: ВВСН 15-28 на едногодишните (5 истински листа – 8 видими братя).

ВВСН 21-29 на многогодишните (братене).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

21 дни
Домати Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 11-81 (първи същински лист на основното стъбло – 10% от плодовете с типичен цвят на зреене).

При плевелите: ВВСН 15-28 на едногодишните (5 истински листа – 8 видими братя).

ВВСН 21-29 на многогодишните (братене).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балурот коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

21 дни
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 11-51 (първи лист – поява на цветен бутон между най-горните листа).

При плевелите: ВВСН 13-23 на едногодишните (3 истински листа – 3 видими братя).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
45 дни
Слънчоглед Многогодишни житни плевели 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-20 на многогодишните (3 истински листа – начало на братене).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

45 дни
Зелен фасул Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Зелен фасул с шушулки

Внася се във фаза BBCH 11-69 (един развит лист – край на цъфтежа; първите чушки се виждат).

При плевелите: ВВСН 20-30 на едногодишните (начало на братене – начало на удължаване на стъблото).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
21 дни
Зелен фасул Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

Зелен фасул с шушулки

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
21 дни
Морков Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

     Внася се във фаза BBCH 11-47 (разтворен първи същински лист – 70 % от очаквания диаметър на корена е достигнат). При плевелите: ВВСН 16-41 на едногодишните (6 истински листа - удължаване на флаговия лист), ВВСН 12 на многогодишните (2 истински листа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка .
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

21 дни
Морков Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

     Внася се във фаза BBCH 11-47 (разтворен първи същински лист – 70 % от очаквания диаметър на корена е достигнат). При плевелите: ВВСН 16-41 на едногодишните (6 истински листа - удължаване на флаговия лист), ВВСН 12 на многогодишните (2 истински листа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

21 дни
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-49 (разлистени 3 листа – кореноплодите са в техническа зрялост).

При плевелите: ВВСН 12-22 на едногодишните (2 истински листа – 2 видими братя).

ВВСН 12-32 на многогодишните (2 истински листа – 2 видими удължени междувъзлия).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка

60 дни
Захарно цвекло Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-49 (разлистени 3 листа – кореноплодите са в техническа зрялост).

При плевелите: ВВСН 12-22 на едногодишните (2 истински листа – 2 видими братя).

ВВСН 12-32 на многогодишните (2 истински листа – 2 видими удължени междувъзлия).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

60 дни
Памук Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 11-76 (първи същински лист разтворен – приблизително 60% от семенниците достигат крайния си размер).

При плевелите: ВВСН 16-23 на едногодишните (6 истински листа – 3 видими братя).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
45 дни
Памук Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 16-35 на многогодишните (6 истински листа – 5-ти стъблен възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

45 дни
Соя Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

 Внася се във фаза BBCH 11-49 (разтваря се първата двойка същински листа – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните си размери).

При плевелите: ВВСН 11-23 на едногодишните (първи същински лист – 3 видими братя).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.
90 дни
Соя Многогодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

 Внася се до ВВСН 43 на многогодишните (начало на оформяне на класа).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
 • Не повече от 1 приложение на култура.

При балур от коренища дозата може да бъде разделена в 2 приложения: 100 мл/дка +150 мл/дка или 1 приложение от 250 мл/дка.

90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.