Сорго (Sorghum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Сорго

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Питиум
Фузарийно кореново гниене
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Бръмбар
Житна гъгрица
Западен коренов царевичен червей
Зелева муха
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Листни въшки
Майски бръмбар
Молец по сушените плодове
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подземни нощенки
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Стоножки
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси