Сорго (Sorghum)

регистрирани препарати за растителна защита при Сорго

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
питиум
фузарийно кореново гниене
регистрации срещу неприятели
западен коренов царевичен червей
Листни въшки
майски бръмбар
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
Сив червей
телени червеи
трипси