Сорго (Sorghum)

регистрирани препарати за растителна защита при Сорго

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Широколистни плевелиБУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

регистрации срещу неприятели

западен коренов царевичен червейЕРКОЛЕ ГР
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
Обикновен житен бегачАГРИЯ 1050 +
Обикновен житен бегачТЕРАГАРД ПЛЮС
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
телени червеиКОЛОМБО 0,8 МГ
телени червеиБЕЛЕМ 0,8 МГ
телени червеиЕРКОЛЕ ГР

регистрации срещу болести

питиумМАКСИМ XL 035 ФС
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ XL 035 ФС