АГРИЯ 1050 +

търговско наименование АГРИЯ 1050 +
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 50 г/л
хлорпирифос етил 480 г/л
производител Agria
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на АГРИЯ 1050 + за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаОбикновен житен бегач70 мл/дка28 дни
ЕчемикОбикновен житен бегач70 мл/дка28 дни
ОвесОбикновен житен бегач70 мл/дка28 дни
КартофиКолорадски бръмбар50 мл/дка7 дни
Тютюнтютюнев трипс70 мл/дка
ЦаревицаОбикновен житен бегач70 мл/дка28 дни
СоргоОбикновен житен бегач70 мл/дка28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.