АГРИЯ 1050 +

търговско наименование АГРИЯ 1050 +
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 50 г/л
хлорпирифос етил 480 г/л
производител Agria
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на АГРИЯ 1050 + за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Обикновен житен бегач 70 мл/дка 28 дни
Ечемик Обикновен житен бегач 70 мл/дка 28 дни
Овес Обикновен житен бегач 70 мл/дка 28 дни
Картофи Колорадски бръмбар 50 мл/дка 7 дни
Тютюн тютюнев трипс 70 мл/дка
Царевица Обикновен житен бегач 70 мл/дка 28 дни
Сорго Обикновен житен бегач 70 мл/дка 28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.