Хлорпирифос етил

Препарати съдържащи само Хлорпирифос етил

Препарати съдържащи Хлорпирифос етил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлорпирифос етил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Зимна нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Ипсилонова нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Колорадски бръмбар ПИРИНЕКС 48 ЕК
Дюля Източен плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийска щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Листозавивачки ДУРСБАН 4 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молец ДУРСБАН 4 ЕК
Сливов плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Ечемик Вредна житна дървеница ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновен житен бегач ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновена житна пиявица ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Захарно цвекло Зелева нощенка ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Подземни нощенки ДУРСБАН 4 ЕК
Цвеклов молец ПИРИНЕКС 48 ЕК
Цвеклови бълхи ПИРИНЕКС 48 ЕК
Цвеклови щитовки ПИРИНЕКС 48 ЕК
Зеле Зелева нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Зимна нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Кайсия Калифорнийска щитоносна въшка ПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червей ПИРИНЕКС 48 ЕК
Картофи Колорадски бръмбар ПИРИНЕКС 48 ЕК
Круша Източен плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийска щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Листозавивачки ДУРСБАН 4 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молец ДУРСБАН 4 ЕК
Сливов плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Кръмно цвекло Цвеклов молец ПИРИНЕКС 48 ЕК
Цвеклови бълхи ПИРИНЕКС 48 ЕК
Лоза Калифорнийска щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК
Подземни нощенки ДУРСБАН 4 ЕК
Овес Вредна житна дървеница ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновен житен бегач ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновена житна пиявица ПИРИНЕКС 48 ЕК
Орех Калифорнийска щитоносна въшка ПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червей ПИРИНЕКС 48 ЕК
Памук Памукова листна въшка ПИРИНЕКС 48 ЕК
Тютюнев трипс ПИРИНЕКС 48 ЕК
Патладжан Зимна нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Ипсилонова нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Колорадски бръмбар ПИРИНЕКС 48 ЕК
Пипер Зимна нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Ипсилонова нощенка ДУРСБАН 4 ЕК
Колорадски бръмбар ПИРИНЕКС 48 ЕК
Праскова Източен плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийска щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Листозавивачки ДУРСБАН 4 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молец ДУРСБАН 4 ЕК
Сливов плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Пшеница Вредна житна дървеница ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновен житен бегач ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновена житна пиявица ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Рапица Рапичен цветояд ДУРСБАН 4 ЕК ЕВЪРСЕКТ
Ръж Вредна житна дървеница ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновена житна пиявица ПИРИНЕКС 48 ЕК
Слива Калифорнийска щитоносна въшка ПИРИНЕКС 48 ЕК
Сливов плодов червей ПИРИНЕКС 48 ЕК
Тритикале Вредна житна дървеница ПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновена житна пиявица ПИРИНЕКС 48 ЕК
Царевица Обикновен житен бегач ПИРИНЕКС 48 ЕК
Подземни нощенки ДУРСБАН 4 ЕК
Царевичен стъблопробивач ПИРИНЕКС 48 ЕК
Червено цвекло Цвеклов молец ПИРИНЕКС 48 ЕК
Цвеклови бълхи ПИРИНЕКС 48 ЕК
Череша Калифорнийска щитоносна въшка ПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълка Източен плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийска щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Листозавивачки ДУРСБАН 4 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молец ДУРСБАН 4 ЕК
Сливов плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червей ДУРСБАН 4 ЕК ПИРИНЕКС 48 ЕК
Ягода Зимна нощенка ДУРСБАН 4 ЕК