ЕВЪРСЕКТ

Търговско наименование ЕВЪРСЕКТ
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорпирифос етил 480 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Spe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж с цел опазване на пчелите и другите насекомиопрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте кошерите по време на третирането. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им.

С контактно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЕВЪРСЕКТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Рапичен цветояд 40 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 51-57 (отгоре видими цветни пъпки („зелен бутoн“) -видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване))

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка 
63 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.