САНМБА

Търговско наименование САНМБА
Тип инсектицид
Активни вещества Циперметрин 50 г/л
Хлорпирифос етил 500 г/л
Производител Агрифар СА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на САНМБА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
60 мл/дка

Синап - рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака зелева (земна) бълха (Phyllotreta nemorum), рапичен цветояд (Meligethes aeneus), рапичен стъблен скритохобот-ник (Ceuthorhynchus napi)

Пшеница Обикновена житна пиявица 50 - 80 мл/дка
Ечемик Обикновена житна пиявица 50 мл/дка 28 дни
Овес Обикновена житна пиявица 50 мл/дка 28 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 60 мл/дка
Рапица Рапичен цветояд 60 мл/дка
Рапица Рапична стъблена бълха 60 мл/дка
Рапица Светлокрака зелева бълха 60 мл/дка
Лоза Еднопоясен гроздов молец 60 мл/дка 21 дни
Лоза Лозова листозавивачка 60 мл/дка 21 дни
Лоза Шарен гроздов молец 60 мл/дка 21 дни
Лоза Цикади 60 мл/дка

(Scaphoideus titanus, Empoasca vitis)

21 дни
Картофи Колорадски бръмбар 80 мл/дка 21 дни
Картофи Листни въшки 80 мл/дка 21 дни
Домати Памукова нощенка 80 мл/дка

срещу гъсеници

5 дни
Домати Египетска памукова нощенка 80 мл/дка 5 дни
Домати Картофен молец 80 мл/дка 5 дни
Домати Колорадски бръмбар 80 мл/дка 5 дни
Домати Нощенки 80 мл/дка 5 дни
Домати Прасковена листна въшка 80 мл/дка 5 дни
Домати Молци 80 мл/дка

молци от род Plutella sp

5 дни
Домати Пеперуди 80 мл/дка

Пеперуди от род Pieris sp.

5 дни
Патладжан Памукова нощенка 80 мл/дка

срещу гъсеници

5 дни
Патладжан Египетска памукова нощенка 80 мл/дка 5 дни
Патладжан Картофен молец 80 мл/дка 5 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 80 мл/дка 5 дни
Патладжан Нощенки 80 мл/дка 5 дни
Патладжан Прасковена листна въшка 80 мл/дка 5 дни
Патладжан Молци 80 мл/дка

молци от род Plutella sp

5 дни
Патладжан Пеперуди 80 мл/дка

Пеперуди от род Pieris sp.

5 дни
Зеле Рапична пеперуда 80 мл/дка 21 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 80 мл/дка 21 дни
Зеле Зелева нощенка 80 мл/дка 21 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 80 мл/дка
Захарно цвекло Зелева нощенка 80 мл/дка
Захарно цвекло Листни въшки 80 мл/дка
Памук Памукова нощенка 50 мл/дка
Памук Розов памуков червей 50 мл/дка
Артишок Картофена листна въшка 80 мл/дка 5 дни
Ряпа Зелева нощенка 80 мл/дка
Ряпа Листни въшки 80 мл/дка
Кръмно цвекло Зелева нощенка 80 мл/дка
Кръмно цвекло Листни въшки 80 мл/дка
Червено цвекло Зелева нощенка 80 мл/дка
Червено цвекло Листни въшки 80 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.