САНМБА

търговско наименование САНМБА
тип инсектицид
Активни вещества циперметрин 50 г/л
хлорпирифос етил 500 г/л
производител Агрифар СА
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на САНМБА за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
60 мл/дка

Синап - рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака зелева (земна) бълха (Phyllotreta nemorum), рапичен цветояд (Meligethes aeneus), рапичен стъблен скритохобот-ник (Ceuthorhynchus napi)

Пшеницаобикновена житна пиявица50 - 80 мл/дка
Ечемикобикновена житна пиявица50 мл/дка28 дни
Овесобикновена житна пиявица50 мл/дка28 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник60 мл/дка
РапицаРапичен цветояд60 мл/дка
РапицаРапична стъблена бълха60 мл/дка
РапицаСветлокрака зелева бълха60 мл/дка
ЛозаЕднопоясен гроздов молец60 мл/дка21 дни
ЛозаЛозова листозавивачка60 мл/дка21 дни
ЛозаШарен гроздов молец60 мл/дка21 дни
ЛозаЦикади60 мл/дка

(Scaphoideus titanus, Empoasca vitis)

21 дни
КартофиКолорадски бръмбар80 мл/дка21 дни
КартофиЛистни въшки80 мл/дка21 дни
ДоматиПамукова нощенка80 мл/дка

срещу гъсеници

5 дни
ДоматиЕгипетска памукова нощенка80 мл/дка5 дни
Доматикартофен молец80 мл/дка5 дни
ДоматиКолорадски бръмбар80 мл/дка5 дни
Доматинощенки80 мл/дка5 дни
ДоматиПрасковена листна въшка80 мл/дка5 дни
Доматимолци80 мл/дка

молци от род Plutella sp

5 дни
Доматипеперуди80 мл/дка

Пеперуди от род Pieris sp.

5 дни
ПатладжанПамукова нощенка80 мл/дка

срещу гъсеници

5 дни
ПатладжанЕгипетска памукова нощенка80 мл/дка5 дни
Патладжанкартофен молец80 мл/дка5 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар80 мл/дка5 дни
Патладжаннощенки80 мл/дка5 дни
ПатладжанПрасковена листна въшка80 мл/дка5 дни
Патладжанмолци80 мл/дка

молци от род Plutella sp

5 дни
Патладжанпеперуди80 мл/дка

Пеперуди от род Pieris sp.

5 дни
Зеле Рапична пеперуда80 мл/дка21 дни
ЗелеБяла зелева пеперуда80 мл/дка21 дни
ЗелеЗелева нощенка80 мл/дка21 дни
ЦаревицаЦаревичен стъблопробивач80 мл/дка
Захарно цвеклоЗелева нощенка80 мл/дка
Захарно цвеклоЛистни въшки80 мл/дка
ПамукПамукова нощенка50 мл/дка
Памукрозов памуков червей50 мл/дка
Артишоккартофена листна въшка80 мл/дка5 дни
РяпаЗелева нощенка80 мл/дка
РяпаЛистни въшки80 мл/дка
Кръмно цвеклоЗелева нощенка80 мл/дка
Кръмно цвеклоЛистни въшки80 мл/дка
Червено цвеклоЗелева нощенка80 мл/дка
Червено цвеклоЛистни въшки80 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.