Артишок (Cynara)

регистрирани препарати за растителна защита при Артишок

регистрации срещу плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листояди
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
Оранжерийна белокрилка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
трипси
Царевичен стъблопробивач