Артишок (Cynara)

регистрирани препарати за растителна защита при Артишок

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕША ЕК
Египетска памукова нощенкаСКАТО
Египетска памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
картофена листна въшкаСАНМБА
картофена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
картофена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
Малка полска нощенкаСКАТО
Малка полска нощенкаДЕЛТАГРИ
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциСКАТО
молциДЕЛТАГРИ
молциДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕША ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК

регистрации срещу болести

АлтернариозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Листни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаЗоксис 250 СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
ЦеркоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП