Артишок (Cynara)

регистрирани препарати за растителна защита при Артишок

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕША ЕК
Египетска памукова нощенкаСКАТО
Египетска памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
картофена листна въшкаНУРЕЛЕ Д
картофена листна въшкаСАНМБА
картофена листна въшкаХЛОРСИРИН 550 ЕК
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
Малка полска нощенкаСКАТО
Малка полска нощенкаДЕЛТАГРИ
молциСКАТО
молциДЕЛТАГРИ
молциДЕША ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕКА ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК

регистрации срещу болести

АлтернариозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листни петнаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаЗоксис 250 СК
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
ЦеркоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП