Артишок (Cynara)

Регистрирани препарати за растителна защита при Артишок

Регистрации срещу неприятели
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Малка полска нощенка
Молци
Мухи
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Пеперуди
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Сребристо точкова нощенка
Трипси
Тютюнев червей
Царевичен стъблопробивач
Щитовки