Червено цвекло (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris)

Регистрирани препарати за растителна защита при Червено цвекло

Регистрации срещу плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Западна цвеклова бълха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Малка полска нощенка
Нощенки
Обикновена цвеклова бълха
Обикновена цвеклова щитоноска
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Телени червеи
Трипси
Цвеклов молец
Цвеклова муха
Цвеклови бълхи
Черна бобова листна въшка