МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД

Търговско наименование МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД
Тип фунгицид
Активни вещества Сяра 825 г/л
Производител ЮПЛ Юръп
Категория на употреба втора професионална

С несистемно действие

При спазване на Закона за пчеларството

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МИКРОТИОЛ СПЕШЪЛ ЛИКУИД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 970 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на изкласването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
Ечемик Брашнеста мана 970 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на изкласването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
Тритикале Брашнеста мана 970 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - край на изкласването)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
Лоза Брашнеста мана 1210 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-81 (третите листа са отворени - начало на узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 10 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
Лоза Екскориоза 1210 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 07-09 (начало на разпукване на пъпките – разпукване на пъпките)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка
Лоза Краста 1930 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 01 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка 
Лоза Лозов листов акар 1930 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 01 (начало на набъбване на пъпките: пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка 
Круша Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-85 (отворени първи цветове - напреднало узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
Круша Струпясване 730 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-85 (отворени първи цветове - напреднало узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
Ябълка Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-85 (отворени първи цветове - напреднало узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
Ябълка Струпясване 730 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 60-85 (отворени първи цветове - напреднало узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
Пъпеш Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 -87 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - 70 % от плодовете са с типичнен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1 - 8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50 -100 л/дка
Тиква Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 -87 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - 70 % от плодовете са с типичнен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1 - 8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50 -100 л/дка
Диня Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 -87 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - 70 % от плодовете са с типичнен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1 - 8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50 -100 л/дка
Праскова Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 60-97 (първи отворени цветове - всички листа са паднали)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
Захарно цвекло Брашнеста мана 730 мл/дка

Захарно цвекло, Червено цвекло, Промишлено и фуражно цвекло

Внася се във фаза BBCH 39 -49 (листата покриват 90 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 - 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
Кайсия Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 60-97 (първи отворени цветове - всички листа са паднали)

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
Червено цвекло Брашнеста мана 730 мл/дка

Захарно цвекло, Червено цвекло, Промишлено и фуражно цвекло

Внася се във фаза BBCH 39 -49 (листата покриват 90 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 1 - 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
Роза Брашнеста мана 730 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 16-59

 • Брой мин/макс приложения – 1-8
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.