СУГОБИ

Търговско наименование СУГОБИ
Тип фунгицид
Активни вещества Крезоксим - метил 500 г/кг
Производител Лаинко С.А.
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Да се спазва Закона за пчеларствот​о

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СУГОБИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Брашнеста мана 30 г/дка

При десертни и винени сортове

Първо приложение при поява на първи симптоми на болестта. ВВСН 19-81 (9 и повече листа отворениначало на узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 12-14
 • Вода л/дка мин/макс –30-100 л/дка
 • Не повече от три приложения за вегетационен период
35 дни
Лоза Черно гниене 30 г/дка

При десертни и винени сортове

Първо приложение при поява на първи симптоми на болестта. ВВСН 19-81 (9 и повече листа отворениначало на узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 12-14
 • Вода л/дка мин/макс –30-100 л/дка
 • Не повече от три приложения за вегетационен период
35 дни
Круша Стемфилиум 20 г/дка

Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 8-14
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка
35 дни
Круша Струпясване 20 г/дка

Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 8-14
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка
35 дни
Ябълка Брашнеста мана 20 г/дка

Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 8-14
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка
35 дни
Ябълка Струпясване 20 г/дка

Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 8-14
 • Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка
35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.