Круша (Pyrus)

регистрирани препарати за растителна защита при Круша

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Широколистни плевелиУИШ ТОП
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
галициДЕНА ЕК
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
дървесницаДУКАТ 25 ЕК
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена цитрусова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Змиевидно миниращ молецДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Източен плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Източен плодов червейАФЪРМ ОПТИ
Източен плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Източен плодов червейМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
кафявопетниста листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
крушова листна бълхаПРОТЕУС О-ТЕК
крушова листна бълхаМЕТЕОР
крушова листна бълхаМОВЕНТО 100 СК
крушова листна бълхаНАТУРАЛИС
крушова листна бълхаДЕЦИС 2,5 ЕК
крушова листна бълхаСУМИ АЛФА 5 ЕК
крушова листна бълхаОВИТЕКС
крушова листна бълхаСИНЕИС 480 СК
крушова листна бълхаДЕЛЕГАТ 250 ВГ
крушова листна бълхаДИМИЛИН 25 ВП
крушова листна бълхаМАСАЙ ВП
крушова листна бълхаСУМИЦИДИН 5 ЕК
крушова листна бълхаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецДУКАТ 25 ЕК
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецАФЪРМ ОПТИ
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецДЕЛЕГАТ 250 ВГ
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецКАЛИПСО 480 СК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиВАЛМЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиБЕРМЕКТИН
листни бълхиОВИТЕКС
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМАСАЙ ВП
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
листозавивачкиДЕША ЕК
листозавивачкиДУРСБАН 4 ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиАФЪРМ ОПТИ
листозавивачкиДЕНА ЕК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиДЕЛЕГАТ 250 ВГ
листозавивачкиРАПАКС
листозавивачкиКОРАГЕН 20 СК
листозавивачкиДЕКА ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листоминиращи молциКОРАГЕН 20 СК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
Миниращи молциМЕТЕОР
Миниращи молциДЕЛЕГАТ 250 ВГ
обикновен паяжинообразуващ акарБЕРМЕКТИН
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
Прасковен клонков молецДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Средиземноморска плодова мухаПРОТЕУС О-ТЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕНА ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
Червен овощен акарБЕРМЕКТИН
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
Червен овощен акарВАЛМЕК
Червен овощен акарМАСАЙ ВП
Червен овощен акарНАТУРАЛИС
червена стридоподобна щитоносна въшкаОВИТЕКС
червеногаловата ябълкова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
ябълков миниращ листов молецКАЛИПСО 480 СК
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТВИН
Ябълков плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Ябълков плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Ябълков плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червейКАЛИПСО 480 СК
Ябълков плодов червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Ябълков плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Ябълков плодов червейСИНЕИС 480 СК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейПРОТЕУС О-ТЕК
Ябълков плодов червейШЕРПА 100 ЕВ
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Ябълков плодов червейРЕЛДАН 40 ЕК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ МЕГА
Ябълков плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТОП
Ябълков плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червейАФЪРМ ОПТИ
ябълков пъстър миниращ молецСИНЕИС 480 СК
ябълков пъстър миниращ молецКАЛИПСО 480 СК
ябълков пъстър миниращ молецАФЪРМ ОПТИ
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР
ябълково-живовлекова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
ябълково-живовлекова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
ябълково-живовлекова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК

регистрации срещу болести

Алтернарийно гниенеГЕОКС ВГ
Алтернарийно гниенеБЕЛИС
АнтракнозаСКАБ 80 ВГ
АнтракнозаЛУНА ЕКСПИРИАНС
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаКУПРОХАЙ 50 ВП
бактериозаВИТРА 50 ВП
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаЛУНА ЕКСПИРИАНС
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаСЕРКАДИС
глейоспорийно гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
горчиво гниенеГЕОКС ВГ
горчиво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеВИТРА 50 ВП
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеГЕОКС ВГ
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеКУПРОХАЙ 50 ВП
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
Нектриален ракСКАБ 80 ВГ
огнен пригорБОРДО МИКС 20 ВП
огнен пригорКОСАЙД 2000 ВГ
огнен пригорКУПРОХАЙ 50 ВП
огнен пригорВИТРА 50 ВП
огнен пригорФУНГУРАН ОН 50 ВП
Пеницилийно гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Пеницилийно гниенеГЕОКС ВГ
Пеницилийно гниенеБЕЛИС
повреди по клонитеКУПРОХАЙ 50 ВП
повреди по клонитеВИТРА 50 ВП
повреди по клонитеБОРДО МИКС 20 ВП
Ранно кафяво гниенеКОСАЙД 2000 ВГ
Сиви листни петнаКОСАЙД 2000 ВГ
Сиво гниенеБЕЛИС
Сиво гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Сиво гниенеГЕОКС ВГ
стемфилиумЛУНА ЕКСПИРИАНС
СтрупясванеДИТАН М-45
СтрупясванеСКАБ 80 ВГ
СтрупясванеКУПРОКСАТ ФЛ
СтрупясванеФУНГУРАН ОН 50 ВП
СтрупясванеДЕЛАН ПРО
СтрупясванеКУПРОХАЙ 50 ВП
СтрупясванеМАНФИЛ 75 ВГ
СтрупясванеДИТАН ДГ
СтрупясванеВИТРА 50 ВП
СтрупясванеФАБАН
СтрупясванеЛУНА ЕКСПИРИАНС
СтрупясванеШАМП ВП
СтрупясванеСАНКОЦЕБ 80 ВП
СтрупясванеКАПТАН 80 ВГ
СтрупясванеФЛОАБЪЛ
СтрупясванеМАКК 50 ВП
СтрупясванеБОРДО МИКС 20 ВП
СтрупясванеСИЛИТ 544 СК
СтрупясванеПОЛИРАМ ДФ
СтрупясванеДИФКОР 250 СК
СтрупясванеТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
СтрупясванеТРИБЕЙЗ
СтрупясванеШАМПИОН ВП
СтрупясванеСКАБ 80 ВГ
СтрупясванеКОСАЙД 2000 ВГ
Фитофторно гниенеАЛИАЛ 80 ВГ
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ
черни петнаБЕЛИС