Круша (Pyrus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Круша

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернарийно гниене
Антракноза
Бактериални болести
Бактериоза
Брашнеста мана
Глейоспорийно гниене
Гниене на плодовете при съхранение
Горчиво гниене
Запарване на плодовете при съхранение
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Кафяво гниене
Къдравост
Късно кафяво гниене
Нектриален рак
Огнен пригор
Пеницилийно гниене
Повреди по клоните
Ранно кафяво гниене
Сиви листни петна
Сиво гниене
Стемфилиум
Струпясване
Фитофторно гниене
Черни петна
Язвени повреди
Регистрации срещу неприятели
Акари
Бяла американска пеперуда
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
Галици
Глогова листозавивачка
Голяма зимна педомерка
Гъботворка
Дървесница
Зелена прасковена листна въшка
Зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Картофена листна въшка
Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка
Кафявопетниста листозавивачка
Крушова листна бълха
Кръвна въшка
Кръгломиниращ молец
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листогризещи гъсеници
Листозавивачки
Листоминиращи молци
Листороги бръмбари
Майски бръмбар
Малка зимна педомерка
Малка лозова листозавивачка
Миниращи молци
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена крушова листна бълха
Обикновена сливова щитоносна въшка
Памукова листна въшка
Педомерки
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Плодови мухи
Плодови оси
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
Пръстенотворка
Розена листозавивачка
Ръждивочервен оранжериен акар
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Тетранихови акари
Трипси
Хоботници
Царевичен стъблопробивач
Цветопробивач
Червен овощен акар
Червена стридоподобна щитоносна въшка
Червеногаловата ябълкова листна въшка
Черна бобова листна въшка
Черничева щитоносна въшка
Щитоносни въшки
Ябълков миниращ листов молец
Ябълков плодов червей
Ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълкова плодова оса
Ябълково-живовлекова листна въшка
Ябълково-житна листна въшка
Ягодоплодна листозавивачка