Круша (Pyrus)

регистрирани препарати за растителна защита при Круша

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Алтернарийно гниене
Антракноза
Бактериални болести
бактериоза
Брашнеста мана
глейоспорийно гниене
горчиво гниене
Запарване на плодовете при съхранение
кафяво гниене
Късно кафяво гниене
Нектриален рак
огнен пригор
Пеницилийно гниене
повреди по клоните
Ранно кафяво гниене
Сиви листни петна
Сиво гниене
стемфилиум
Струпясване
Фитофторно гниене
черни петна
Язвени повреди
регистрации срещу неприятели
акари
бяла американска пеперуда
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
галици
глогова листозавивачка
голяма зимна педомерка
гъботворка
дървесница
зелена прасковена листна въшка
зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
златозадка
Змиевидно миниращ молец
Източен плодов червей
калифорнийска щитоносна въшка
кафявопетниста листозавивачка
крушова листна бълха
кръгломиниращ молец
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листогризещи гъсеници
листозавивачки
листоминиращи молци
листороги бръмбари
майски бръмбар
малка зимна педомерка
Миниращи молци
обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена крушова листна бълха
обикновена сливова щитоносна въшка
Памукова листна въшка
педомерки
Петнистокрила дрозофила
плодова корогризачка
плодови мухи
плодови оси
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
пръстенотворка
розена листозавивачка
ръждивочервен оранжериен акар
сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
телени червеи
трипси
хоботници
цветопробивач
Червен овощен акар
червена стридоподобна щитоносна въшка
червеногаловата ябълкова листна въшка
черничева щитоносна въшка
щитоносни въшки
ябълков миниращ листов молец
Ябълков плодов червей
ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова листна бълха
ябълкова плодова оса
ябълково-живовлекова листна въшка