Круша (Pyrus)

регистрирани препарати за растителна защита при Круша

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
галициДЕНА ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаДУКАТ 25 ЕК
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена цитрусова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Змиевидно миниращ молецДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Източен плодов червейДУКАТ 25 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
кафявопетниста листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
крушова листна бълхаСИНЕИС 480 СК
крушова листна бълхаДИМИЛИН 25 ВП
крушова листна бълхаМАСАЙ ВП
крушова листна бълхаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
крушова листна бълхаСУМИЦИДИН 5 ЕК
крушова листна бълхаПРОТЕУС О-ТЕК
крушова листна бълхаМЕТЕОР
крушова листна бълхаМОВЕНТО 100 СК
крушова листна бълхаНАТУРАЛИС
крушова листна бълхаДЕЦИС 2,5 ЕК
крушова листна бълхаСУМИ АЛФА 5 ЕК
крушова листна бълхаОВИТЕКС
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецКАЛИПСО 480 СК
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецДУКАТ 25 ЕК
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиОВИТЕКС
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиВАЛМЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМАСАЙ ВП
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиТЕПЕКИ
листозавивачкиКОРАГЕН 20 СК
листозавивачкиДЕКА ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиДЕША ЕК
листозавивачкиДУРСБАН 4 ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиДЕНА ЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиРАПАКС
листоминиращи молциКОРАГЕН 20 СК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕНА ЕК
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
Миниращи молциМЕТЕОР
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
Прасковен клонков молецДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Средиземноморска плодова мухаПРОТЕУС О-ТЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕША ЕК
цветопробивачДЕНА ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
Червен овощен акарМАСАЙ ВП
Червен овощен акарНАТУРАЛИС
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
Червен овощен акарВАЛМЕК
червена стридоподобна щитоносна въшкаОВИТЕКС
червеногаловата ябълкова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
ябълков миниращ листов молецКАЛИПСО 480 СК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТОП
Ябълков плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТВИН
Ябълков плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Ябълков плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червейКАЛИПСО 480 СК
Ябълков плодов червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Ябълков плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Ябълков плодов червейСИНЕИС 480 СК
Ябълков плодов червейПРОТЕУС О-ТЕК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейАФИКАР 100
Ябълков плодов червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Ябълков плодов червейРЕЛДАН 40 ЕК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ МЕГА
Ябълков плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Ябълков плодов червейШЕРПА 100 ЕВ
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
ябълков пъстър миниращ молецСИНЕИС 480 СК
ябълков пъстър миниращ молецКАЛИПСО 480 СК
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР
ябълково-живовлекова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
ябълково-живовлекова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
ябълково-живовлекова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ

регистрации срещу болести

Алтернарийно гниенеГЕОКС ВГ
Алтернарийно гниенеБЕЛИС
АнтракнозаЛУНА ЕКСПИРИАНС
АнтракнозаСКАБ 80 ВГ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаКУПРОХАЙ 50 ВП
бактериозаВИТРА 50 ВП
Брашнеста манаСЕРКАДИС
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаЛУНА ЕКСПИРИАНС
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
глейоспорийно гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
горчиво гниенеГЕОКС ВГ
горчиво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеКУПРОХАЙ 50 ВП
кафяво гниенеВИТРА 50 ВП
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеГЕОКС ВГ
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
Нектриален ракСКАБ 80 ВГ
огнен пригорКУПРОХАЙ 50 ВП
огнен пригорВИТРА 50 ВП
огнен пригорФУНГУРАН ОН 50 ВП
огнен пригорБОРДО МИКС 20 ВП
огнен пригорКОСАЙД 2000 ВГ
Пеницилийно гниенеБЕЛИС
Пеницилийно гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Пеницилийно гниенеГЕОКС ВГ
повреди по клонитеБОРДО МИКС 20 ВП
повреди по клонитеКУПРОХАЙ 50 ВП
повреди по клонитеВИТРА 50 ВП
Ранно кафяво гниенеКОСАЙД 2000 ВГ
Сиви листни петнаКОСАЙД 2000 ВГ
Сиво гниенеГЕОКС ВГ
Сиво гниенеБЕЛИС
Сиво гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
стемфилиумЛУНА ЕКСПИРИАНС
СтрупясванеСИЛИТ 544 СК
СтрупясванеПОЛИРАМ ДФ
СтрупясванеДИФКОР 250 СК
СтрупясванеТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
СтрупясванеТРИБЕЙЗ
СтрупясванеШАМПИОН ВП
СтрупясванеСКАБ 80 ВГ
СтрупясванеКОСАЙД 2000 ВГ
СтрупясванеДИТАН М-45
СтрупясванеСКАБ 80 ВГ
СтрупясванеКУПРОКСАТ ФЛ
СтрупясванеФУНГУРАН ОН 50 ВП
СтрупясванеДЕЛАН ПРО
СтрупясванеКУПРОХАЙ 50 ВП
СтрупясванеМАНФИЛ 75 ВГ
СтрупясванеДИТАН ДГ
СтрупясванеВИТРА 50 ВП
СтрупясванеФАБАН
СтрупясванеЛУНА ЕКСПИРИАНС
СтрупясванеШАМП ВП
СтрупясванеСАНКОЦЕБ 80 ВП
СтрупясванеКАПТАН 80 ВГ
СтрупясванеФЛОАБЪЛ
СтрупясванеМАКК 50 ВП
СтрупясванеБОРДО МИКС 20 ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС
Фитофторно гниенеАЛИАЛ 80 ВГ
черни петнаБЕЛИС