Круша (Pyrus)

регистрирани препарати за растителна защита при Круша

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГАЛАКСИЯ СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
Житни плевелиУИШ ТОП
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

акариОВИТЕКС
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
галициДЕНА ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
дървесницаДУКАТ 25 ЕК
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена цитрусова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Змиевидно миниращ молецДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Източен плодов червейИМИДАН 50 ВГ
Източен плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Източен плодов червейАФЪРМ ОПТИ
Източен плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Източен плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
калифорнийска щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
кафявопетниста листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
крушова листна бълхаДЕЦИС 2,5 ЕК
крушова листна бълхаСУМИ АЛФА 5 ЕК
крушова листна бълхаОВИТЕКС
крушова листна бълхаСИНЕИС 480 СК
крушова листна бълхаДЕЛЕГАТ 250 ВГ
крушова листна бълхаДИМИЛИН 25 ВП
крушова листна бълхаМАСАЙ ВП
крушова листна бълхаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
крушова листна бълхаСУМИЦИДИН 5 ЕК
крушова листна бълхаПРОТЕУС О-ТЕК
крушова листна бълхаМЕТЕОР
крушова листна бълхаМОВЕНТО 100 СК
крушова листна бълхаНАТУРАЛИС
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецЛАМДЕКС ЕКСТРА
кръгломиниращ молецАФЪРМ ОПТИ
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецДЕЛЕГАТ 250 ВГ
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецКАЛИПСО 480 СК
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецДУКАТ 25 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиИМИДАН 50 ВГ
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиБЕРМЕКТИН
листни бълхиОВИТЕКС
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиЛАОТА
листни бълхиВАЛМЕК
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМАСАЙ ВП
листогризещи гъсенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиДЕЛЕГАТ 250 ВГ
листозавивачкиРАПАКС
листозавивачкиКОРАГЕН 20 СК
листозавивачкиДЕКА ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиИМИДАН 50 ВГ
листозавивачкиДЕША ЕК
листозавивачкиДУРСБАН 4 ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиАФЪРМ ОПТИ
листозавивачкиДЕНА ЕК
листоминиращи молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
листоминиращи молциКОРАГЕН 20 СК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
Миниращи молциДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Миниращи молциМЕТЕОР
обикновен паяжинообразуващ акарБЕРМЕКТИН
обикновен паяжинообразуващ акарЛАОТА
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
обикновен паяжинообразуващ акарЛАОТА
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
Обикновена крушова листна бълхаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Обикновена крушова листна бълхаЛАМДЕКС ЕКСТРА
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
Петнистокрила дрозофилаЛАМДЕКС ЕКСТРА
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
Прасковен клонков молецДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ръждивочервен оранжериен акарЛАОТА
сливов плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Средиземноморска плодова мухаПРОТЕУС О-ТЕК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
цветопробивачДЕНА ЕК
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
Червен овощен акарВАЛМЕК
Червен овощен акарМАСАЙ ВП
Червен овощен акарНАТУРАЛИС
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
Червен овощен акарБЕРМЕКТИН
Червен овощен акарЛАОТА
червена стридоподобна щитоносна въшкаОВИТЕКС
червеногаловата ябълкова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
щитоносни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
ябълков миниращ листов молецКАЛИПСО 480 СК
Ябълков плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Ябълков плодов червейСИНЕИС 480 СК
Ябълков плодов червейПРОТЕУС О-ТЕК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейШЕРПА 100 ЕВ
Ябълков плодов червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Ябълков плодов червейРЕЛДАН 40 ЕК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ МЕГА
Ябълков плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТОП
Ябълков плодов червейИМИДАН 50 ВГ
Ябълков плодов червейДУКАТ 25 ЕК
Ябълков плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
Ябълков плодов червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
Ябълков плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червейАФЪРМ ОПТИ
Ябълков плодов червейМАДЕКС ТВИН
Ябълков плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Ябълков плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
Ябълков плодов червейСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
Ябълков плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Ябълков плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Ябълков плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Ябълков плодов червейКАЛИПСО 480 СК
Ябълков плодов червейЦИКЛОН 100 ЕВ
ябълков пъстър миниращ молецКАЛИПСО 480 СК
ябълков пъстър миниращ молецАФЪРМ ОПТИ
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
ябълков пъстър миниращ молецСИНЕИС 480 СК
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР
ябълково-живовлекова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
ябълково-живовлекова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
ябълково-живовлекова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК

регистрации срещу болести

Алтернарийно гниенеБЕЛИС
Алтернарийно гниенеГЕОКС ВГ
АнтракнозаСКАБ 80 ВГ
АнтракнозаЛУНА ЕКСПИРИАНС
бактериозаКУПРОХАЙ 50 ВП
бактериозаВИТРА 50 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаСЕРКАДИС
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаЛУНА ЕКСПИРИАНС
глейоспорийно гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
горчиво гниенеГЕОКС ВГ
горчиво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеГЕОКС ВГ
кафяво гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
кафяво гниенеБЕЛИС
кафяво гниенеКУПРОХАЙ 50 ВП
кафяво гниенеВИТРА 50 ВП
Късно кафяво гниенеСКАБ 80 ВГ
Нектриален ракСКАБ 80 ВГ
огнен пригорБОРДО МИКС 20 ВП
огнен пригорКОСАЙД 2000 ВГ
огнен пригорКУПРОХАЙ 50 ВП
огнен пригорВИТРА 50 ВП
огнен пригорФУНГУРАН ОН 50 ВП
Пеницилийно гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Пеницилийно гниенеГЕОКС ВГ
Пеницилийно гниенеБЕЛИС
повреди по клонитеКУПРОХАЙ 50 ВП
повреди по клонитеВИТРА 50 ВП
повреди по клонитеБОРДО МИКС 20 ВП
Ранно кафяво гниенеКОСАЙД 2000 ВГ
Сиви листни петнаКОСАЙД 2000 ВГ
Сиво гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Сиво гниенеГЕОКС ВГ
Сиво гниенеБЕЛИС
стемфилиумЛУНА ЕКСПИРИАНС
СтрупясванеВИТРА 50 ВП
СтрупясванеФАБАН
СтрупясванеЛУНА ЕКСПИРИАНС
СтрупясванеШАМП ВП
СтрупясванеСАНКОЦЕБ 80 ВП
СтрупясванеКАПТАН 80 ВГ
СтрупясванеФЛОАБЪЛ
СтрупясванеМАКК 50 ВП
СтрупясванеБОРДО МИКС 20 ВП
СтрупясванеСИЛИТ 544 СК
СтрупясванеПОЛИРАМ ДФ
СтрупясванеДИФКОР 250 СК
СтрупясванеТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
СтрупясванеТРИБЕЙЗ
СтрупясванеШАМПИОН ВП
СтрупясванеСКАБ 80 ВГ
СтрупясванеКОСАЙД 2000 ВГ
СтрупясванеДИТАН М-45
СтрупясванеСКАБ 80 ВГ
СтрупясванеКУПРОКСАТ ФЛ
СтрупясванеФУНГУРАН ОН 50 ВП
СтрупясванеДЕЛАН ПРО
СтрупясванеКУПРОХАЙ 50 ВП
СтрупясванеМАНФИЛ 75 ВГ
СтрупясванеДИТАН ДГ
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВП
Фитофторно гниенеАЛФИЛ ВГ
Фитофторно гниенеМЕДЕЙРО 80 ВГ
Фитофторно гниенеАЛИАЛ 80 ВГ
Фитофторно гниенеКАТАНГА ЕКСПРЕС
черни петнаБЕЛИС