РАУНДЪП ФЮЧЪР

Търговско наименование РАУНДЪП ФЮЧЪР
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 500 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

тотален хербицид със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РАУНДЪП ФЮЧЪР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни и широколистни плевели 100 - 430 мл/дка

Третиране преди сеитба/ разсаждане

Срещу едногодишни и многогодишни плевели - внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 100 - 430 мл/дка

Третиране след сеитба/засаждане, преди поникване на културата

Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се при активно развиващи се плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 220 - 430 мл/дка

Третиране в стърнища след жътва

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Незасети площи, угари

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Пасища,ливади

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 2-3
 • Интервал между приложенията – 28 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • Максимална доза на приложение на активното вещество глифозат не по-голяма от 360 г а.в./дка (720 мл продукт/дка)

Да не се допуска повторно влизане на селскостопански животни

28 дни
Житни и широколистни плевели 220 - 720 мл/дка

В горското стопанство (вкл. разсадници)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Неземеделски площи (пътища, краища на полета, ж.п. линии, аерогари)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Пшеница Житни и широколистни плевели 220 - 430 мл/дка

Третиране преди жътва 

Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Ръж Житни и широколистни плевели 220 - 430 мл/дка

Третиране преди жътва 

Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Тритикале Житни и широколистни плевели 220 - 430 мл/дка

Третиране преди жътва 

Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Лоза Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Круша Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Дюля Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Ябълка Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Праскова Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Череша Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Слива Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Вишна Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Бадем Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
Киви Житни и широколистни плевели 100 - 720 мл/дка

Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)

Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.