глифозат

Глифозат е неселективен, контактен хербицид, използван като дисектант. Контролира едногодиши и многогодишни широколистни и житни плевели. Засяга само активно вегетатиращи растения. Не се прилага при култури във вегетация.

Глифозат е високо разтворим във вода и обикновено не попада в подпочвени води. Не се задържа дълго в почвата. За човека е средно токсимен, дразни кожата и очите. Средно отровен е и за птици, пчели и водни организми.

Открит е от корпорация Монсанто в САЩ през 1970г.  Препаратът Раундъп на Монсанто с активно вещество глифозат става най-използвания хербицид в сектор земеделие в САЩ.

Механизъм на действие. Просмуква се през листата и инхибира производството на много от необходимите за растението вещества.

Химична формула C3H8NO5P