Киви

Регистрирани препарати за растителна защита при Киви

регистрации срещу плевели
регистрации срещу болести
Бактериални болести
бактериоза
регистрации срещу неприятели
малка лозова листозавивачка
черна маслинова щитоносна въшка
черничева щитоносна въшка