ЕЪРУАН СК

Търговско наименование ЕЪРУАН СК
Тип фунгицид
Активни вещества Меден оксихлорид 238.6 г/л
Меден хидрооксид 237.3 г/л
Производител Гован
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕЪРУАН СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-60 (третите листа са отворени – първите реси се освобождават от пъпката)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията –7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
21 дни
Лоза Черно гниене 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-60 (третите листа са отворени – първите реси се освобождават от пъпката)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията –7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
21 дни
Лоза Мана 250 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 60-83 (първите реси се освобождават от пъпката-зърната формират цвят

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията –7
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
21 дни
Лоза Черно гниене 250 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 60-83 (първите реси се освобождават от пъпката-зърната формират цвят

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията –7
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
21 дни
Домати Бактериални болести 250 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (5- ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс:
  •  60-80 л/дка за полско производство. 
  • 50-120 л/дка за оранжерии.
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
3 дни
Домати Картофена мана 250 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 15-89 (5- ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс:
  •  60-80 л/дка за полско производство. 
  • 50-120 л/дка за оранжерии.
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
3 дни
Лук Мана 270 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и прегънати).

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
3 дни
Круша Струпясване 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Круша Бактериални болести 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Дюля Струпясване 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Дюля Бактериални болести 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Ябълка Струпясване 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Ябълка Бактериални болести 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Ябълка Нектриален рак 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени)) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Краставици Мана 250 мл/дка

Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс:
  • Полско производство – 60-80 л/дка
  • Оранжерийно производство - 50-120 л/дка 
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
3 дни
Портокал Фитофторно гниене 400 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Грейпфрут Фитофторно гниене 400 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Лимон Фитофторно гниене 400 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Мандарина Фитофторно гниене 400 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Пъпеш Мана 250 мл/дка

Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
7 дни
Праскова Бактериални болести 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Праскова Къдравост 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Маруля Мана 250 мл/дка

Внася се във фаза от ВВСН 13 (разтворен трети същински лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
7 дни
Череша Бактериални болести 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Слива Бактериални болести 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Слива Струпясване 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Чесън Мана 270 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-47 (4-ти лист – стадии „болт“: при 10 % от растенията листата са омекнали и прегънати).

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
3 дни
Кайсия Сачмянка 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Орех Бактериални болести 350 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-99

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Орех Бактериоза 350 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-99

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Лешник Бактериални болести 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-99

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Тиквичка Мана 250 мл/дка

Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс:
  • Полско производство – 60-80 л/дка
  • Оранжерийно производство - 50-120 л/дка 
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
3 дни
Маслина Антракноза 210 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 89-69 (консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло – край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразу-ване).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Маслина Бактериални болести 210 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 89-69 (консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло – край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразу-ване).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Маслина Пауново око 210 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 89-69 (консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло – край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразу-ване).

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
Кестен Mycosphaerella maculiformis 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-99

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
14 дни
Декоративни растения Антракноза 270 мл/дка

Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти

Внася се независимо от фазата на развитие

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
14 дни
Декоративни растения Бактериоза 270 мл/дка

Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти

Внася се независимо от фазата на развитие

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
14 дни
Декоративни растения Листни петна 270 мл/дка

Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти

Внася се независимо от фазата на развитие

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
14 дни
Декоративни растения Мана 270 мл/дка

Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти

Внася се независимо от фазата на развитие

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
14 дни
Декоративни растения Ръжда 270 мл/дка

Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти

Внася се независимо от фазата на развитие

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
14 дни
Декоративни растения Церкоспороза 270 мл/дка

Цветя, украсни видове, декоративни дървета и храсти

Внася се независимо от фазата на развитие

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 150 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
14 дни
Киви Бактериални болести 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 90-63 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
20 дни
Киви Бактериоза 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 90-63 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Макси-мален брой третирания на сезон – 5 за всички болести 
20 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.