Меден оксихлорид

Актуални и стари регистрации на активно вещество Меден оксихлорид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грейпфрут Фитофторно гниене КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Домати Картофена мана КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КУПРОЦИН 35 ВП КОДИМУР СК
Мана МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП
Картофи Мана МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КУПРОЦИН 35 ВП КОДИМУР СК
Круша Къдравост КОДИМУР СК
Нектриален рак КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Струпясване КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА
Язвени повреди КОДИМУР 38 ФЛО
Лоза Мана МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП МЕДЯН ЕКСТРА 350 СК РУМБА 35 СК КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КУПРОЦИН 35 ВП КОДИМУР СК
Маруля Мана КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Маслина Cycloconium oleaginum КАПЪР КИЙ ФЛОУ КОДИМУР СК
Пауново око КАПЪР КИЙ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА
Патладжан Картофена мана КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Портокал Фитофторно гниене КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Праскова Къдравост КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Ябълка Къдравост КОДИМУР СК
Нектриален рак КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 50 ВП КУПРА КОДИМУР СК
Струпясване КАПЪР КИЙ КАПЪР КИЙ ФЛОУ КАПЪР ЛАИНКО КОДИМУР 38 ФЛО КОДИМУР 50 ВП КУПРА
Язвени повреди КОДИМУР 38 ФЛО