меден хидрооксид

препарати съдържащи меден хидрооксид и други активни вещества