Меден хидрооксид

Препарати съдържащи Меден хидрооксид и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Меден хидрооксид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бадем Бактериоза КОСАЙД 2000 ВГ
Сачмянка КОСАЙД 2000 ВГ
Вишна Бактериална сачмянка ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Гъбна сачмянка ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Домати Мана ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Черно бактериално струпясване ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Дюля Бактериоза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Кафяво гниене ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Огнен пригор ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Повреди по клоните ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Струпясване ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Захарно цвекло Церкоспороза ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Кайсия Бактериоза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Гъбна сачмянка ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Кафяво гниене ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Мана ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Ранно кафяво гниене КОСАЙД 2000 ВГ ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Сачмянка ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Цитоспороза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Картофи Мана ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Краставици Антракноза КОСАЙД 2000 ВГ
Бактерийно увяхване КОСАЙД 2000 ВГ
Краста КОСАЙД 2000 ВГ
Мана КОСАЙД 2000 ВГ ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Круша Бактериоза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Кафяво гниене ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Огнен пригор ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Повреди по клоните ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Ранно кафяво гниене КОСАЙД 2000 ВГ
Сиви листни петна КОСАЙД 2000 ВГ
Струпясване ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП КОСАЙД 2000 ВГ ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Лешник Бактериен пригор ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Лимон Антракноза КОСАЙД 2000 ВГ
Листни петна КОСАЙД 2000 ВГ
Сухо гниене КОСАЙД 2000 ВГ
Лоза Мана ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП КОСАЙД 2000 ВГ ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Малина Антракноза КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Петносване по пъпките КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Ръжда ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Септориоза КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Мушмула Бактериоза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Кафяво гниене ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Огнен пригор ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Повреди по клоните ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Струпясване ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Орех Бактериен пригор ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Праскова Антракноза КОСАЙД 2000 ВГ
Бактерийно увяхване КОСАЙД 2000 ВГ
Краста КОСАЙД 2000 ВГ
Къдравост ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Мана КОСАЙД 2000 ВГ
Струпясване ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Цитоспороза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Пъпеш Антракноза КОСАЙД 2000 ВГ
Бактерийно увяхване КОСАЙД 2000 ВГ
Краста КОСАЙД 2000 ВГ
Мана КОСАЙД 2000 ВГ ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Слива Гъбна сачмянка ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Мехурки ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Ранно кафяво гниене ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Цитоспороза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Тютюн Див огън ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Сечене на разсад ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Фасул Бактериоза КОСАЙД 2000 ВГ
Листни петна КОСАЙД 2000 ВГ
Фъстък Ранни листни петна КОСАЙД 2000 ВГ
Целина Листен пригор КОСАЙД 2000 ВГ
Череша Гъбна сачмянка ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Ранно кафяво гниене ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Цитоспороза ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Ябълка Бактериоза КОСАЙД 2000 ВГ
Листни петна КОСАЙД 2000 ВГ
Огнен пригор ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Повреди по клоните ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП
Струпясване ШАМПИОН ВП МАКК 50 ВП ШАМП ВП
Ягода Бели листни петна КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Ветриловидни петна КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Виолетовокафяви листни петна КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Листно припламване КОСАЙД 2000 ВГ ФУНГУРАН ОН 50 ВП