Ягода (Fragaria X ananassa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ягода

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
акари
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
бяла ягодова листна въшка
Гамозначна нощенка
Доматен червенокафяв акар
дървеници
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
зелена розена листна въшка
зимна нощенка
ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
картофена листна въшка
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
листояди
Малка полска нощенка
миниращи мухи
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
пеперуди
Петнистокрила дрозофила
растителноядни дървеници
растителноядни оси
скакалци
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар
ягодов акар