Ягода (Fragaria X ananassa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ягода

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Алтернариоза
Антракноза
Бактериоза
Бели листни петна
Брашнеста мана
Бяло гниене
Ветриловидни петна
Виолетовокафяви листни петна
Краста
Листно припламване
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Фитофторно гниене
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Бяла ягодова листна въшка
Гамозначна нощенка
Доматен червенокафяв акар
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зелена розена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Почвени неприятели
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Скакалци
Тетранихови акари
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар
Ягодов акар
Ягодово хоботниче