Ягода (Fragaria X ananassa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ягода

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Антракноза
Бактериоза
Бели листни петна
Брашнеста мана
Бяло гниене
Ветриловидни петна
Виолетовокафяви листни петна
Краста
Листно припламване
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Фитофторно гниене
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Бяла ягодова листна въшка
Гамозначна нощенка
Доматен червенокафяв акар
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зелена розена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Почвени неприятели
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Скакалци
Тетранихови акари
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Червен овощен акар
Ягодов акар
Ягодово хоботниче