Ягода (Fragaria X ananassa)

регистрирани препарати за растителна защита при Ягода

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Доматен червенокафяв акар
дървеници
Зелева нощенка
зимна нощенка
Калифорнийски трипс
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
листояди
миниращи мухи
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
пеперуди
Петнистокрила дрозофила
растителноядни дървеници
растителноядни оси
скакалци
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади
ягодов акар