Мушмула (Crataegus germanica)

регистрирани препарати за растителна защита при Мушмула

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
житни и широколистни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу неприятели
галици
Източен плодов червей
калифорнийска щитоносна въшка
кръгломиниращ молец
листни бълхи
Листни въшки
листозавивачки
майски бръмбар
Петнистокрила дрозофила
плодови мухи
плодови оси
Прасковен клонков молец
сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
трипси
цветопробивач
черничева щитоносна въшка
щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
ябълков пъстър миниращ молец