РЕЛДАН 22 ДМ

Търговско наименование РЕЛДАН 22 ДМ
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорпирифос метил 225 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РЕЛДАН 22 ДМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Рапичен цветояд 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-51 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия- Отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон”)) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 60-100 мл/дка
21 дни
Лоза Еднопоясен гроздов молец 40 - 135 мл/дка

десертни сортове
Внася се във фаза ВВСН 19-85 (9 и повече листа са отворени – омекване на зърната) (при поява на първите ларви) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 40-90 мл/дка
21 дни
Лоза Шарен гроздов молец 40 - 135 мл/дка

десертни сортове
Внася се във фаза ВВСН 19-85 (9 и повече листа са отворени – омекване на зърната) (при поява на първите ларви) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 40-90 мл/дка
21 дни
Лоза Еднопоясен гроздов молец 40 - 135 мл/дка

Винени сортове
Внася се във фаза ВВСН 19-85 (9 и повече листа са отворени – омекване на зърната) (при поява на първите ларви) 

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 40-90 мл/дка
21 дни
Лоза Шарен гроздов молец 40 - 135 мл/дка

Винени сортове
Внася се във фаза ВВСН 19-85 (9 и повече листа са отворени – омекване на зърната) (при поява на първите ларви) 

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 40-90 мл/дка
21 дни
Картофи Колорадски бръмбар 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-69 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират - край на цъфтежа на първото съцветие)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-75 мл/дка
21 дни
Домати Нощенки 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист по основното стъбло - пълна зрялост ) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 60-100 мл/дка
10 дни
Круша Зелена ябълкова листна въшка 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Круша Източен плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Круша Листозавивачки 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Круша Ябълков плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Круша Калифорнийска щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Круша Червена стридоподобна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Круша Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Зелена ябълкова листна въшка 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Източен плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Листозавивачки 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Ябълков плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Калифорнийска щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Червена стридоподобна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Дюля Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Източен плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Листозавивачки 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Калифорнийска щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Червена стридоподобна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Ябълка Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Зелена ябълкова листна въшка 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Източен плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Листозавивачки 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Ябълков плодов червей 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Калифорнийска щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Червена стридоподобна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мушмула Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка 200 - 250 мл/дка

Внася се във фаза (ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка
21 дни
Мандарина Щитоносни въшки 375 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 110
 • Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка
21 дни
Мандарина Щитоносни въшки 375 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 110
 • Вода л/дка мин/макс – 40-90 мл/дка
21 дни
Патладжан Нощенки 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист по основното стъбло - пълна зрялост ) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 60-100 мл/дка
10 дни
Праскова Източен плодов червей 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10- 81 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – начало на оцветяване) (третиране при излюпване на яйцата )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка
21 дни
Праскова Ябълков плодов червей 300 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10- 81 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – начало на оцветяване) (третиране при излюпване на яйцата )

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка
21 дни
Праскова Калифорнийски трипс 300 - 375 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – начало на оцветяване) (срещу подвижните форми)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка
21 дни
Праскова Черничева щитоносна въшка 300 - 375 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – начало на оцветяване) (срещу подвижните форми)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка
21 дни
Праскова Щитоносни въшки 300 - 375 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-81 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – начало на оцветяване) (срещу подвижните форми)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка
21 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 300 - 400 мл/дка

Внася се ВВСН 12-59 (разтваряне на втори лист- край на изметляването – метлицата е напълно разтворена)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 40-60 мл/дка
21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.