Хлорпирифос метил

Препарати съдържащи само Хлорпирифос метил

Препарати съдържащи Хлорпирифос метил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлорпирифос метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Домати Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Нощенки РЕЛДАН 22 ДМ
Дюля Зелена ябълкова листна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Източен плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Калифорнийска щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Листозавивачки РЕЛДАН 22 ДМ
Червена стридоподобна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълков плодов червей РЕЛДАН 40 ЕК РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Ечемик Вредна житна дървеница РЕЛДАН 40 ЕК
Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Кайсия Ябълков плодов червей РЕЛДАН 40 ЕК
Картофи Колорадски бръмбар РЕЛДАН 22 ДМ
Краставици Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Круша Зелена ябълкова листна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Източен плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Калифорнийска щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Листозавивачки РЕЛДАН 22 ДМ
Червена стридоподобна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълков плодов червей РЕЛДАН 40 ЕК РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Лоза Еднопоясен гроздов молец РЕЛДАН 22 ДМ
Шарен гроздов молец РЕЛДАН 40 ЕК РЕЛДАН 22 ДМ
Люцерна Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Мандарина Щитоносни въшки РЕЛДАН 22 ДМ
Мушмула Зелена ябълкова листна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Източен плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Калифорнийска щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Листозавивачки РЕЛДАН 22 ДМ
Червена стридоподобна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълков плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Овес Вредна житна дървеница РЕЛДАН 40 ЕК
Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Орех Ябълков плодов червей РЕЛДАН 40 ЕК
Патладжан Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Нощенки РЕЛДАН 22 ДМ
Пипер Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Праскова Източен плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Калифорнийски трипс РЕЛДАН 22 ДМ
Черничева щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Щитоносни въшки РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълков плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Пшеница Вредна житна дървеница РЕЛДАН 40 ЕК
Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Рапица Рапичен цветояд РЕЛДАН 22 ДМ
Ръж Вредна житна дървеница РЕЛДАН 40 ЕК
Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Соя Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Тритикале Вредна житна дървеница РЕЛДАН 40 ЕК
Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Тютюн Зелена прасковена листна въшка РЕЛДАН 40 ЕК
Тютюнев трипс РЕЛДАН 40 ЕК
Фасул Марокански скакалец РЕЛДАН 40 ЕК
Царевица Царевичен стъблопробивач РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Източен плодов червей РЕЛДАН 22 ДМ
Калифорнийска щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Листозавивачки РЕЛДАН 22 ДМ
Червена стридоподобна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълков плодов червей РЕЛДАН 40 ЕК РЕЛДАН 22 ДМ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка РЕЛДАН 22 ДМ