хлорпирифос метил

препарати съдържащи само хлорпирифос метил

препарати съдържащи хлорпирифос метил и други активни вещества