Праскова (Prunus persica)

Регистрирани препарати за растителна защита при Праскова

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Антракноза
Бактериални болести
Бактерийно увяхване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяла ръжда
Гномония
Гъбна сачмянка
Кафяво гниене
Краста
Къдравост
Късно кафяво гниене
Мана
Ранно кафяво гниене
Сачмянка
Струпясване
Фитофторно гниене
Фомопсис
Цитоспороза
Червени петна
Регистрации срещу неприятели
Aromia bungii
Акари
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
Галици
Глогова листозавивачка
Голяма зимна педомерка
Гъботворка
Дървесница
Зелева листна въшка
Зелена прасковена листна въшка
Зелена цитрусова листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Калифорнийски трипс
Кафяв ябълков акар
Крушова листна бълха
Кръгломиниращ молец
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листогризещи гъсеници
Листозавивачки
Листороги бръмбари
Майски бръмбар
Малка зимна педомерка
Малка лозова листозавивачка
Малка сливова листна въшка
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Памукова листна въшка
Педомерки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Плодови мухи
Плодови оси
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
Прашеста сливова листна въшка
Пръстенотворка
Розена листозавивачка
Розена цикада
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Трипси
Хоботници
Цветопробивач
Червен овощен акар
Черешова муха
Черна черешова листна въшка
Черничева щитоносна въшка
Щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
Ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова плодова оса