Праскова (Prunus persica)

регистрирани препарати за растителна защита при Праскова

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
Житни плевелиУИШ ТОП
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

Aromia bungiiМЕТЕОР
акариОВИТЕКС
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
галициДЕНА ЕК
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
глогова листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
зелева листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена цитрусова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червейРАПАКС
Източен плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейКОРАГЕН 20 СК
Източен плодов червейЕФОРИЯ 045 ЗК
Източен плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
Източен плодов червейКАРПОВИРУС ИН
Източен плодов червейИМИДАН 50 ВГ
Източен плодов червейМАДЕКС ТВИН
Източен плодов червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
Източен плодов червейАФЪРМ ОПТИ
Източен плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
Източен плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Източен плодов червейЛУЗИНДО 40 ВГ
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
Източен плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейАВАНТ 150 ЕК
Източен плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПАРА ЗОМЕР
калифорнийска щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
калифорнийска щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
Калифорнийски трипсДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Кафяв ябълков акарВАЛМЕК
Кафяв ябълков акарБЕРМЕКТИН
Кафяв ябълков акарЛАОТА
крушова листна бълхаМЕТЕОР
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиЛУЗИНДО 40 ВГ
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС О-ТЕК
Листни въшкиКАЛИПСО 480 СК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
листогризещи гъсенициПРОТЕУС О-ТЕК
листозавивачкиДУРСБАН 4 ЕК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕНА ЕК
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
малка лозова листозавивачкаИМИДАН 50 ВГ
малка сливова листна въшкаБИ-58
обикновен паяжинообразуващ акарБЕРМЕКТИН
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
обикновен паяжинообразуващ акарЛАОТА
обикновен паяжинообразуващ акарВАЛМЕК
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаОВИТЕКС
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаДУРСБАН 4 ЕК
Памукова листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
Петнистокрила дрозофилаСИНЕИС 480 СК
Петнистокрила дрозофилаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодова корогризачкаДЕЛЕГАТ 250 ВГ
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови мухиЛАМДЕКС ЕКСТРА
плодови мухиДЕША ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
Прасковен клонков молецЛАМДЕКС ЕКСТРА
Прасковен клонков молецЛУЗИНДО 40 ВГ
Прасковен клонков молецДУРСБАН 4 ЕК
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковен клонков молецСИНЕИС 480 СК
Прасковен клонков молецИМИДАН 50 ВГ
Прасковен клонков молецРАПАКС
Прасковен клонков молецКОРАГЕН 20 СК
Прасковен клонков молецДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Прасковена листна въшкаДАНТОП 50 ВГ
Прасковена листна въшкаНАТЮР БРЕЙКЪР
Прасковена листна въшкаЛАМША ВГ
Прасковена листна въшкаИНДУЛАМ ВГ
Прасковена листна въшкаКРИСАНТ ЕК
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаЕСТРЕЛА ВГ
Прасковена листна въшкаАДАЛАМ ВГ
Прасковена листна въшкаАСКОТ
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаАБАНТО
пръстенотворкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
розена листозавивачкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена цикадаПРОТЕУС О-ТЕК
сливов плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
сливов плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
сливов плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
сливов плодов червейИМИДАН 50 ВГ
сливов плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Средиземноморска плодова мухаИНДУЛАМ ВГ
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаЕСТРЕЛА ВГ
Средиземноморска плодова мухаИМИДАН 50 ВГ
Средиземноморска плодова мухаАДАЛАМ ВГ
Средиземноморска плодова мухаАСКОТ
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
Средиземноморска плодова мухаПРОТЕУС О-ТЕК
Средиземноморска плодова мухаЛАМША ВГ
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕША ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиМОВЕНТО 100 СК
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕКА ЕК
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕНА ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
Червен овощен акарЛАОТА
Червен овощен акарВАЛМЕК
Червен овощен акарБЕРМЕКТИН
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
черешова мухаКАЛИПСО 480 СК
черна черешова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
черничева щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
черничева щитоносна въшкаМУЛИГАН
черничева щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
черничева щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
щитоносни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
щитоносни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейДУРСБАН 4 ЕК
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейКАРПОВИРУС ИН
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АнтракнозаКОСАЙД 2000 ВГ
Бактерийно увяхванеКОСАЙД 2000 ВГ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаДИФКОР 250 СК
Брашнеста манаСКОР 250 ЕК
Брашнеста манаЛУНА ЕКСПИРИАНС
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаТОПАЗ 100 ЕК
Брашнеста манаСЕРКАДИС
Брашнеста манаСИГНУМ
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
кафяво гниенеДЕЛАН 700 ВДГ
кафяво гниенеСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеДИФКОР 250 СК
крастаКОСАЙД 2000 ВГ
КъдравостСКОР 250 ЕК
КъдравостФУНГУРАН ОН 50 ВП
КъдравостСИЛИТ 544 СК
КъдравостШАМП ВП
КъдравостШАВИТ Ф 72 ВДГ
КъдравостТИРАМ 80 ВГ
КъдравостМАКК 50 ВП
КъдравостШАМПИОН ВП
Късно кафяво гниенеХОРУС 50 ВГ
Късно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
Късно кафяво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
МанаКОСАЙД 2000 ВГ
Ранно кафяво гниенеЛУНА ЕКСПИРИАНС
Ранно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
Ранно кафяво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Ранно кафяво гниенеСИГНУМ
СачмянкаКАПТАН 80 ВГ
СачмянкаБОРДО МИКС 20 ВП
СтрупясванеФУНГУРАН ОН 50 ВП
ЦитоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП
ЦитоспорозаКУПРОХАЙ 50 ВП
ЦитоспорозаВИТРА 50 ВП