ГЛИФОС УЛТРА

търговско наименование ГЛИФОС УЛТРА
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ГЛИФОС УЛТРА за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
житни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели Свободни площи (незасети терени)

*Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло,пшеница,ечемик,ръж,овес,царевица, сорго, слънчоглед,памук,маслодайна рапица,соя,ориз,ливади,разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането

житни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Ж.п. линии Канали 

Лозажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Крушажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Дюляжитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Ябълкажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Прасковажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Черешажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Сливажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Вишнажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Кайсияжитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Орехжитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Над 3 годишни орехи .

Внася се между растенията!

Тополажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Над 2 годишни тополи

Внася се между растенията!

* Да не се пръска при невдървесинени стъбла.Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност.

Аспержажитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

След сеитба преди поникване.

Смърчжитни и широколистни плевели150 - 1200 мл/дка

Над 2 годишни дървета

Внася се между растенията!
* Да не се пръска при невдървесинени стъбла.