ГЛИФОС УЛТРА

Търговско наименование ГЛИФОС УЛТРА
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 360 г/л
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ГЛИФОС УЛТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели Свободни площи (незасети терени)

*Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло,пшеница,ечемик,ръж,овес,царевица, сорго, слънчоглед,памук,маслодайна рапица,соя,ориз,ливади,разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането

Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Ж.п. линии Канали 

Лоза Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Круша Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Дюля Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Ябълка Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Праскова Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Череша Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Слива Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Вишна Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Кайсия Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Между растенията!

Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност

Орех Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Над 3 годишни орехи .

Внася се между растенията!

Топола Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Над 2 годишни тополи

Внася се между растенията!

* Да не се пръска при невдървесинени стъбла.Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност.

Аспержа Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

След сеитба преди поникване.

Смърч Житни и широколистни плевели 150 - 1200 мл/дка

Над 2 годишни дървета

Внася се между растенията!
* Да не се пръска при невдървесинени стъбла.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.