Смърч

регистрирани препарати за растителна защита при Смърч

регистрации срещу плевели

житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП

регистрации срещу неприятели

майски бръмбарПИКАДОР 35 СТ

регистрации срещу болести