Вишна (Cerasus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Вишна

Регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Бяла ръжда
Гномония
Кафяво гниене
Късно кафяво гниене
Почвени патогени
Ранно кафяво гниене
Ръжда
Цилиндроспориоза
Червени петна
Регистрации срещу неприятели
Гъботворка
Зелена прасковена листна въшка
Калифорнийска щитоносна въшка
Кръгломиниращ молец
Нематоди
Обикновен паяжинообразуващ акар
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Почвени неприятели
Прасковен клонков молец
Прашеста сливова листна въшка
Розена листозавивачка
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Трипси
Червен овощен акар
Черешова муха
Черна черешова листна въшка
Черничева щитоносна въшка