Вишна (Cerasus)

регистрирани препарати за растителна защита при Вишна

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ

регистрации срещу неприятели

гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
кръгломиниращ молецСУПЕРСЕКТ МЕГА
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаСИНЕИС 480 СК
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
черешова мухаФЮРИ 10 ЕК
черешова мухаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
гномонияСИЛИТ 544 СК
цилиндроспориозаСИЛИТ 544 СК