ЯСТРЕБ ПЛЮС

търговско наименование ЯСТРЕБ ПЛЮС
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Monsanto
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЯСТРЕБ ПЛЮС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
житни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Стърнища, свободни площи, ЖП линии. Внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15 л/дка.

Пшеницажитни и широколистни плевели440 мл/дка

Внася се във фаза - 121 ВВСН 83-85 (ранна восъчна зрялост до восъчна зрелост: меко тесто). При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)

Лозажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 19-65 ( девет и повече листа отворени до масов цъфтеж: 50% отпадане на ресите). При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15 л/дка.

Крушажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Дюляжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Ябълкажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Слънчогледжитни и широколистни плевели300 мл/дка

Внесен преди сеитба на културите  с рабоен разтвор 10л/дка.

30 дни
Слънчогледжитни и широколистни плевели400 мл/дка

Като десикант – внася се във фаза ВВСН 87 (физиологична зрялост: външната страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80 сухо вещество) Преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, с рабоен разтвор 10-20 л/дка.

30 дни
Прасковажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Царевицажитни и широколистни плевели300 мл/дка

Внесен преди сеитба на културите  с рабоен разтвор 10-20 л/дка.

30 дни
Черешажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Сливажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Вишнажитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

Кайсияжитни и широколистни плевели400 - 1200 мл/дка

Внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) с рабоен разтвор 15-20 л/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.