ФУНГУРАН ОН 50 ВП

търговско наименование ФУНГУРАН ОН 50 ВП
тип фунгицид
Активни вещества меден хидрооксид 77 %
производител Спайс Урания Кемикалс
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ФУНГУРАН ОН 50 ВП за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ЛозаМана0.15 %14 дни
КартофиМана150 г/дка14 дни
ДоматиМана0.15 %14 дни
Доматичерно бактериално струпясване0.3 %14 дни
Тютюнсечене на разсад0.3 %14 дни
Тютюндив огън150 г/дка14 дни
КрушаСтрупясване150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)BBCH 99-53 -Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки.

28 дни
Крушаогнен пригор110 - 500 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Ябълкаогнен пригор110 - 500 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
ПрасковаКъдравост0.15 %28 дни
ПрасковаСтрупясване150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Черешагъбна сачмянка130 - 200 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Сливагъбна сачмянка100 - 200 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
КайсияРанно кафяво гниене150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
КайсияСачмянка150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
ОрехБактериен пригор110 - 240 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

28 дни
Ягодабели листни петна200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
ЯгодаЛистно припламване200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
Ягодавиолетовокафяви листни петна200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
ЯгодаВетриловидни петна200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
Малинапетносване по пъпките200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
МалинаАнтракноза200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
МалинаСепториоза200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
МалинаРъжда200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
ЛешникБактериен пригор110 - 240 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

28 дни