ФУНГУРАН ОН 50 ВП

Търговско наименование ФУНГУРАН ОН 50 ВП
Тип фунгицид
Активни вещества Меден хидрооксид 77 %
Производител Шпийс Урания Кемикалс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФУНГУРАН ОН 50 ВП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Мана 0.15 % 14 дни
Картофи Мана 150 г/дка 14 дни
Домати Мана 0.15 % 14 дни
Домати Черно бактериално струпясване 0.3 % 14 дни
Тютюн Сечене на разсад 0.3 % 14 дни
Тютюн Див огън 150 г/дка 14 дни
Круша Струпясване 150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)BBCH 99-53 -Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки.

28 дни
Круша Огнен пригор 110 - 500 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Ябълка Огнен пригор 110 - 500 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Праскова Къдравост 0.15 % 28 дни
Праскова Струпясване 150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Череша Гъбна сачмянка 130 - 200 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Слива Гъбна сачмянка 100 - 200 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Вишна Гъбна сачмянка 130 - 200 г/дка

Внася се във фаза BBCH 99 -53 Половината от листата са пожълтели или опадали – отваряне на пъпките.

  • Брой мин/макс приложения – 4
  • Интервал между приложенията - 7
  • Вода л/дка мин/макс - 100 -200 л/дк

Mаксимална годишна стойност за прилагане, която не надвишава 4 кг/ха мед

28 дни
Вишна Бактериална сачмянка 130 - 200 г/дка

Внася се във фаза BBCH 99 -53 Половината от листата са пожълтели или опадали – отваряне на пъпките.

  • Брой мин/макс приложения – 4
  • Интервал между приложенията - 7
  • Вода л/дка мин/макс - 100 -200 л/дк

Mаксимална годишна стойност за прилагане, която не надвишава 4 кг/ха мед

28 дни
Кайсия Ранно кафяво гниене 150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Кайсия Сачмянка 150 - 250 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки).

28 дни
Орех Бактериен пригор 110 - 240 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

28 дни
Ягода Бели листни петна 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
Ягода Листно припламване 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
Ягода Виолетовокафяви листни петна 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
Ягода Ветриловидни петна 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка.

28 дни
Малина Петносване по пъпките 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
Малина Антракноза 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
Малина Септориоза 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
Малина Ръжда 200 - 300 г/дка

Фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист.

28 дни
Лешник Бактериен пригор 110 - 240 г/дка

Фаза на приложение: BBCH 99-53 – (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките).

28 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.