Слива (Prunus domestica)

регистрирани препарати за растителна защита при Слива

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

Aromia bungiiМЕТЕОР
акариОВИТЕКС
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
бяла американска пеперудаДИПЕЛ 2 Х
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
галициДЕНА ЕК
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма сливова листна въшкаМАСАЙ ВП
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейРАНЕР 240 СК
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейРАПАКС
Източен плодов червейМАДЕКС ТВИН
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейЛАМДЕКС ЕКСТРА
Източен плодов червейДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
калифорнийска щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
крушова листна бълхаМЕТЕОР
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиОВИТЕКС
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕКА ЕК
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка зимна педомеркаКОРАГЕН 20 СК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
малка сливова листна въшкаМАСАЙ ВП
малка сливова листна въшкаБИ-58
обикновен паяжинообразуващ акарБЕЛПРОЙЛ-А
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаОВИТЕКС
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
Петнистокрила дрозофилаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаАФЪРМ 095 СГ
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодова корогризачкаДЕЛЕГАТ 250 ВГ
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиЛАМДЕКС ЕКСТРА
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
Прасковен клонков молецРАПАКС
Прасковен клонков молецДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Прасковен клонков молецЛАМДЕКС ЕКСТРА
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаНАТЮР БРЕЙКЪР
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаАБАНТО
Прасковена листна въшкаКРИСАНТ ЕК
прашеста сливова листна въшкаМАСАЙ ВП
сливов плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
сливов плодов червейДЕЛЕГАТ 250 ВГ
сливов плодов червейЕФОРИЯ 045 ЗК
сливов плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
сливов плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
сливов плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейАФЪРМ ОПТИ
сливов плодов червейКОРАГЕН 20 СК
сливов плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
сливов плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
сливов плодов червейРАНЕР 240 СК
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДЕША ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиМЕТЕОР
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕНА ЕК
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
Червен овощен акарБЕЛПРОЙЛ-А
Червен овощен акарМАСАЙ ВП
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
черна сливова плодова осаСУМИ АЛФА 5 ЕК
черна сливова плодова осаДЕЦИС 2,5 ЕК
черна сливова плодова осаСУМИ АЛФА 5 ЕК
черна сливова плодова осаСУМИЦИДИН 5 ЕК
черна сливова плодова осаСУМИЦИДИН 5 ЕК
черничева щитоносна въшкаИНСЕКТОЙЛ КИИ
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
черничева щитоносна въшкаЛАИНКОЙЛ
черничева щитоносна въшкаМУЛИГАН
черничева щитоносна въшкаБИ-58
черничева щитоносна въшкаЕСТЮОЙЛ
черничева щитоносна въшкаБЕЛПРОЙЛ-А
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР

регистрации срещу болести

бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаСИГНУМ
гъбна сачмянкаШАМПИОН ВП
гъбна сачмянкаШАМП ВП
гъбна сачмянкаМАКК 50 ВП
гъбна сачмянкаФУНГУРАН ОН 50 ВП
кафяво гниенеДИФКОР 250 СК
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Късно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
МехуркиБОРДО МИКС 20 ВП
МехуркиКУПРОХАЙ 50 ВП
МехуркиКАПТАН 80 ВГ
МехуркиВИТРА 50 ВП
Ранно кафяво гниенеШАМП ВП
Ранно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
Ранно кафяво гниенеМАКК 50 ВП
Ранно кафяво гниенеШАМПИОН ВП
РъждаСИГНУМ
СачмянкаТИРАМ 80 ВГ
СачмянкаКАПТАН 80 ВГ
ЦитоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП
ЦитоспорозаКУПРОХАЙ 50 ВП
ЦитоспорозаВИТРА 50 ВП