Слива (Prunus domestica)

регистрирани препарати за растителна защита при Слива

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиГЛИФОГАН 480 СЛ
житни и широколистни плевелиСАТЕЛИТ 360 СЛ
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиДОМИНАТОР 360 СЛ
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС 36 СЛ
житни и широколистни плевелиНАСА 360 СЛ
житни и широколистни плевелиТОРИНКА
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ВАРВАРИН 360
житни и широколистни плевелиДИМАЗО 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП МАКС СЛ
житни и широколистни плевелиТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ
житни и широколистни плевелиГЛИФОЗАТ 360 - С
житни и широколистни плевелиМИШЪН 200 СЛ
житни и широколистни плевелиТАЙФУН СЛ
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиБАРКЛИ ГАЛЪП 360
житни и широколистни плевелиДИМОР 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиЯСТРЕБ ПЛЮС
житни и широколистни плевелиГЛИФОГОЛД 480 СЛ
житни и широколистни плевелиКОСМИК
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиБАСТА 15 СЛ
житни и широколистни плевелиДИКВА 20 СЛ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
Широколистни плевелиЕКОПАРТ ТУРБО

регистрации срещу неприятели

Aromia bungiiМЕТЕОР
акариОВИТЕКС
бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
бяла американска пеперудаДИПЕЛ 2 Х
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаОВИТЕКС
виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшкаБИ-58
галициДЕКА ЕК
галициДЕША ЕК
галициДЕНА ЕК
голяма зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
голяма сливова листна въшкаМАСАЙ ВП
гъботворкаДИПЕЛ 2 Х
дървесницаБИ-58
дървесницаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
Зелена ябълкова листна въшкаМЕТЕОР
Зелена ябълкова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
златозадкаДИПЕЛ 2 Х
Източен плодов червейДЕНА ЕК
Източен плодов червейРАПАКС
Източен плодов червейМАДЕКС ТВИН
Източен плодов червейДЕКА ЕК
Източен плодов червейДЕША ЕК
Източен плодов червейМЕТЕОР
Източен плодов червейРАНЕР 240 СК
калифорнийска щитоносна въшкаДЕША ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаМЕТЕОР
калифорнийска щитоносна въшкаПИРИНЕКС 48 ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаМУЛИГАН
калифорнийска щитоносна въшкаБРАИ
калифорнийска щитоносна въшкаДЕНА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаБИ-58
калифорнийска щитоносна въшкаДЕКА ЕК
калифорнийска щитоносна въшкаОВИТЕКС
крушова листна бълхаМЕТЕОР
кръгломиниращ молецВАЗТАК НОВ 100 ЕК
кръгломиниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
кръгломиниращ молецСУМИЦИДИН 5 ЕК
кръгломиниращ молецСУМИ АЛФА 5 ЕК
кръгломиниращ молецБИ-58
кръгломиниращ молецДИМИЛИН 25 ВП
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиТЕПЕКИ
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиОВИТЕКС
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
листозавивачкиДЕЦИС 2,5 ЕК
листозавивачкиСУМИ АЛФА 5 ЕК
листозавивачкиОВИТЕКС
листозавивачкиРАНЕР 240 СК
листозавивачкиСУМИЦИДИН 5 ЕК
листороги бръмбариМЕТЕОР
майски бръмбарДЕША ЕК
майски бръмбарДЕНА ЕК
майски бръмбарДЕКА ЕК
малка зимна педомеркаКОРАГЕН 20 СК
малка зимна педомеркаФОРЕЙ 48 Б
малка зимна педомеркаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
малка сливова листна въшкаМАСАЙ ВП
малка сливова листна въшкаБИ-58
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновена сливова щитоносна въшкаБИ-58
обикновена сливова щитоносна въшкаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена сливова щитоносна въшкаОВИТЕКС
обикновена сливова щитоносна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
педомеркиСУМИ АЛФА 5 ЕК
педомеркиРАНЕР 240 СК
педомеркиСУМИЦИДИН 5 ЕК
Петнистокрила дрозофилаКОРАГЕН 20 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕША ЕК
Петнистокрила дрозофилаДЕНА ЕК
Петнистокрила дрозофилаАФЪРМ 095 СГ
Петнистокрила дрозофилаКАЛИПСО 480 СК
Петнистокрила дрозофилаДЕКА ЕК
плодова корогризачкаМЕТЕОР
плодови мухиДЕЦИС ТРАП
плодови мухиДЕША ЕК
плодови мухиДЕНА ЕК
плодови мухиДЕКА ЕК
плодови осиДЕША ЕК
плодови осиДЕНА ЕК
плодови осиДЕКА ЕК
Прасковен клонков молецМЕТЕОР
Прасковен клонков молецРАПАКС
Прасковена листна въшкаМЕТЕОР
Прасковена листна въшкаАБАНТО
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
прашеста сливова листна въшкаМАСАЙ ВП
сливов плодов червейСУМИЦИДИН 5 ЕК
сливов плодов червейПИРИНЕКС 48 ЕК
сливов плодов червейВАЗТАК НОВ 100 ЕК
сливов плодов червейКОРАГЕН 20 СК
сливов плодов червейСУМИ АЛФА 5 ЕК
сливов плодов червейДЕЦИС 2,5 ЕК
сливов плодов червейРАНЕР 240 СК
сливов плодов червейДИМИЛИН 25 ВП
сливов плодов червейЕФОРИЯ 045 ЗК
Средиземноморска плодова мухаДЕЦИС ТРАП
Средиземноморска плодова мухаНАТУРАЛИС
Средиземноморска плодова мухаМЕТЕОР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
хоботнициМЕТЕОР
цветопробивачДЕКА ЕК
цветопробивачДЕША ЕК
цветопробивачДЕНА ЕК
Червен овощен акарМАСАЙ ВП
Червен овощен акарПАРА ЗОМЕР
черна сливова плодова осаСУМИЦИДИН 5 ЕК
черна сливова плодова осаСУМИЦИДИН 5 ЕК
черна сливова плодова осаСУМИ АЛФА 5 ЕК
черна сливова плодова осаДЕЦИС 2,5 ЕК
черна сливова плодова осаСУМИ АЛФА 5 ЕК
черничева щитоносна въшкаОВИТЕКС
черничева щитоносна въшкаМУЛИГАН
черничева щитоносна въшкаБИ-58
щитоносни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Ябълков плодов червейДЕНА ЕК
Ябълков плодов червейМЕТЕОР
Ябълков плодов червейДЕКА ЕК
Ябълков плодов червейФЮРИ 10 ЕК
Ябълков плодов червейДЕША ЕК
ябълков пъстър миниращ молецМОСПИЛАН 20 СГ
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшкаОВИТЕКС
ябълкова плодова осаМЕТЕОР

регистрации срещу болести

бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаСИГНУМ
гъбна сачмянкаШАМП ВП
гъбна сачмянкаМАКК 50 ВП
гъбна сачмянкаФУНГУРАН ОН 50 ВП
гъбна сачмянкаШАМПИОН ВП
кафяво гниенеКАПТАН 80 ВГ
кафяво гниенеСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
кафяво гниенеДИФКОР 250 СК
Късно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
МехуркиБОРДО МИКС 20 ВП
МехуркиКУПРОХАЙ 50 ВП
МехуркиКАПТАН 80 ВГ
МехуркиВИТРА 50 ВП
Ранно кафяво гниенеМАКК 50 ВП
Ранно кафяво гниенеШАМПИОН ВП
Ранно кафяво гниенеШАМП ВП
Ранно кафяво гниенеСИСТАН 20 ЕВ
РъждаСИГНУМ
СачмянкаКАПТАН 80 ВГ
СачмянкаТИРАМ 80 ВГ
ЦитоспорозаКУПРОХАЙ 50 ВП
ЦитоспорозаВИТРА 50 ВП
ЦитоспорозаБОРДО МИКС 20 ВП