Слива (Prunus domestica)

Регистрирани препарати за растителна защита при Слива

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Многогодишни плевели
Плевелни семена
Широколистни плевели
Регистрации срещу неприятели
Aromia bungii
Акари
Бяла американска пеперуда
Виолетова стридоподобна щитоносна лист. въшка
Галици
Голяма зимна педомерка
Голяма сливова листна въшка
Гъботворка
Дървесница
Зелена прасковена листна въшка
Зелена ябълкова листна въшка
Златозадка
Източен плодов червей
Калифорнийска щитоносна въшка
Крушова листна бълха
Кръгломиниращ молец
Листни бълхи
Листни въшки
Листозавивачки
Листороги бръмбари
Майски бръмбар
Малка зимна педомерка
Малка сливова листна въшка
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена сливова щитоносна въшка
Педомерки
Пеперуди
Петнистокрила дрозофила
Плодова корогризачка
Плодови мухи
Плодови оси
Прасковен клонков молец
Прасковена листна въшка
Прашеста сливова листна въшка
Пръстенотворка
Розена листозавивачка
Сливов плодов червей
Средиземноморска плодова муха
Телени червеи
Тетранихови акари
Трипси
Хоботници
Цветопробивач
Червен овощен акар
Черешова муха
Черна сливова плодова оса
Черна черешова листна въшка
Черничева щитоносна въшка
Щитоносни въшки
Ябълков плодов червей
Ябълков пъстър миниращ молец
Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка
Ябълкова плодова оса