ДЕЛЕГАТ 250 ВГ

Търговско наименование ДЕЛЕГАТ 250 ВГ
Тип инсектицид
Активни вещества Спинеторам 250 г/кг
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДЕЛЕГАТ 250 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Круша Източен плодов червей 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Круша Кръгломиниращ молец 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Круша Листозавивачки 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Круша Миниращи молци 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Круша Ябълков плодов червей 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Круша Крушова листна бълха 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Ябълка Източен плодов червей 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Ябълка Кръгломиниращ молец 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Ябълка Листозавивачки 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Ябълка Миниращи молци 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 71-87 (размер на завръза до 10 мм; след цъфтежно окапване-беритбена зрелост)

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Праскова Източен плодов червей 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Праскова Калифорнийски трипс 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Праскова Плодова корогризачка 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Праскова Прасковен клонков молец 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Слива Плодова корогризачка 30 г/дка

Внася се в BBCH 73-87 (вторично окапване на завръза - консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)) 

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Слива Прасковен клонков молец 30 г/дка

Внася се в BBCH 73-87 (вторично окапване на завръза - консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)) 

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Слива Сливов плодов червей 30 г/дка

Внася се в BBCH 73-87 (вторично окапване на завръза - консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)) 

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Кайсия Източен плодов червей 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Кайсия Калифорнийски трипс 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Кайсия Плодова корогризачка 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
Кайсия Прасковен клонков молец 30 г/дка

Внася се във фаза BBCH 69-87 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост))

Брой мин/макс приложение – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.