ЕФОРИЯ 045 ЗК

Търговско наименование ЕФОРИЯ 045 ЗК
Тип инсектицид
Активни вещества Ламбда - цихалотрин 15 г/л
Тиаметоксам 30 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

При третиране на култури отглеждани на открито да се прилага след цъфтеж на културите. (Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЕФОРИЯ 045 ЗК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Колорадски бръмбар 75 мл/дка 7 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка 3 дни
Домати Памукова нощенка 125 мл/дка 3 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка 3 дни
Краставици Листни въшки 100 мл/дка 3 дни
Пипер Цикади 125 мл/дка

цикади сем. Cixiidae (Hyalesthes obsoletus)

3 дни
Пипер Зелена прасковена листна въшка 100 мл/дка 3 дни
Праскова Източен плодов червей 150 мл/дка 14 дни
Череша Листни въшки 150 мл/дка 14 дни
Череша Черешова муха 150 мл/дка 14 дни
Слива Сливов плодов червей 150 мл/дка 14 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.