НАТУРАЛИС

търговско наименование НАТУРАЛИС
тип инсектицид
Активни вещества Beauveria bassiana щам ATCC 74040 0.185 г/кг
производител СБС Европа
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на НАТУРАЛИС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
белокрилки75 - 100 мл/дка

Цветя и декоративни растения

100 - 200 мл/дка

Маслини: Маслинов плодов червей (Bactrocera oleae)

Райска ябълка (Каки): Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata)

Лозаакари100 - 150 мл/дка
Лозатрипси100 - 150 мл/дка
Картофителени червеи200 - 300 мл/дка
Доматибелокрилки75 - 100 мл/дка
Доматитрипси100 - 150 мл/дка
Доматиобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
Доматителени червеи100 - 200 мл/дка

Поливане на почвата около растенията при разсаждане.

Крушакрушова листна бълха100 - 200 мл/дка
КрушаЧервен овощен акар100 - 150 мл/дка
ЯбълкаЧервен овощен акар100 - 150 мл/дка
Краставицибелокрилки75 - 100 мл/дка
Краставицитрипси100 - 150 мл/дка
Краставициобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
ПортокалСредиземноморска плодова муха100 - 200 мл/дка
МандаринаСредиземноморска плодова муха100 - 200 мл/дка
Слънчогледтелени червеи200 - 300 мл/дка

Третиране на почвата при и/или след сеитба.
*Минимална употреба

Пипербелокрилки75 - 100 мл/дка
Пипертрипси100 - 150 мл/дка
Пиперобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
Пипертелени червеи100 - 200 мл/дка

Поливане на почвата около растенията при разсаждане.

Патладжанбелокрилки75 - 100 мл/дка
Патладжантрипси100 - 150 мл/дка
Патладжанобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
Патладжантелени червеи100 - 200 мл/дка

Поливане на почвата около растенията при разсаждане.

Пъпешбелокрилки75 - 100 мл/дка
Пъпештрипси100 - 150 мл/дка
Пъпешобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
Тиквабелокрилки75 - 100 мл/дка
Тикватрипси100 - 150 мл/дка
Тикваобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
Динябелокрилки75 - 100 мл/дка
Динятрипси100 - 150 мл/дка
Диняобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
Прасковатрипси100 - 150 мл/дка
ПрасковаСредиземноморска плодова муха100 - 200 мл/дка
КарфиолЗелева белокрилка100 - 120 мл/дка
БроколиЗелева белокрилка100 - 120 мл/дка
Царевицателени червеи200 - 300 мл/дка

Третиране на почвата при и/или след сеитба.
*Минимална употреба

Зелен фасулбелокрилки100 - 150 мл/дка
МаруляЛистни въшки75 - 100 мл/дка

Марули, ендивия (градинска жлъчка), цикория.

Черешачерешова муха100 - 200 мл/дка
Сливатрипси100 - 150 мл/дка
СливаСредиземноморска плодова муха100 - 200 мл/дка
Фасулбелокрилки100 - 150 мл/дка
Кайсиятрипси100 - 150 мл/дка
КайсияСредиземноморска плодова муха100 - 200 мл/дка
Ягодабелокрилки75 - 100 мл/дка
Ягодатрипси100 - 150 мл/дка
Ягодаобикновен паяжинообразуващ акар75 - 100 мл/дка
Тиквичкабелокрилки75 - 100 мл/дка
Тиквичкатрипси100 - 150 мл/дка
Тиквичкаобикновен паяжинообразуващ акар100 - 200 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.