СЕРЕНАДА АСО СК

Търговско наименование СЕРЕНАДА АСО СК
Тип фунгицид
Активни вещества Bacillus amyloliquefaciens 14.1 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

с комбинирано (системно и несистемно действие) 

Активно вещество: бактерии Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) str. QST 713 -14,1 г/л 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СЕРЕНАДА АСО СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Склеротиния 200 - 800 мл/дка

ВBCH 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 10 -40 л/дка
Лоза Сиво гниене 400 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 60-89 (първите реси се освобождават от пъпките - плодът е готов за беритба)

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 10 -150 л/дка
Картофи Струпясване 250 - 500 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Почвено приложение в редовете на културата

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -50 л/дка
Домати Бактериен пригор 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Домати Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Домати Сиво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Домати Бактерийно петносване 400 - 800 мл/дка

Оранжерийно производство

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Домати Фузарийно увяхване 1000 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 0-13 (сухо семе - трети същински лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Круша Черни петна 400 - 800 мл/дка

 Внася се във фаза BBCH 60-79 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 3
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Круша Огнен пригор 400 - 800 мл/дка

 Внася се във фаза BBCH 60-79 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 3
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Ябълка Огнен пригор 400 - 800 мл/дка

 Внася се във фаза BBCH 60-79 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 3
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Краставици Сиво гниене 400 - 800 мл/дка

Оранжерийно производство
Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворено - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Краставици Черно стъблено гниене 400 - 800 мл/дка

Оранжерийно производство
Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворено - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Пипер Бактериен пригор 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Пипер Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Пипер Сиво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Пипер Бактерийно петносване 400 - 800 мл/дка

Оранжерийно производство

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Патладжан Бактериен пригор 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Патладжан Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Патладжан Сиво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Патладжан Бактерийно петносване 400 - 800 мл/дка

Оранжерийно производство

Внася се във фаза BBCH 13-89 (трети същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -150 л/дка
Праскова Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Праскова Кафяво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Маруля Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Марули (при два цикъла на отглеждане в оранжерии)

Внася се във фаза BBCH 13-49 (разтворен трети същински лист - формирана цялата листна маса)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -100 л/дка
Маруля Сиво гниене 400 - 800 мл/дка

Марули (при два цикъла на отглеждане в оранжерии)

Внася се във фаза BBCH 13-49 (разтворен трети същински лист - формирана цялата листна маса)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -100 л/дка
Маруля Склеротиния 400 - 800 мл/дка

Марули (при два цикъла на отглеждане в оранжерии)

Внася се във фаза BBCH 13-49 (разтворен трети същински лист - формирана цялата листна маса)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -100 л/дка
Маруля Склеротиния 500 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 0-13 (сухо семе - разтворен трети лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -50 л/дка
Маруля Струпясване 500 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 0-13 (сухо семе - разтворен трети лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 20 -50 л/дка
Череша Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Череша Кафяво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Слива Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Слива Кафяво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Кайсия Бактериоза 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
Кайсия Кафяво гниене 400 - 800 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 57-89 (отворени първи цветове - плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 6
 • Интервал между приложенията – 5
 • Вода л/дка мин/макс - 50 -150 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.