Bacillus amyloliquefaciens

препарати съдържащи само Bacillus amyloliquefaciens

препарати съдържащи Bacillus amyloliquefaciens и други активни вещества

    няма регистрирани такива