Маруля (Lactuca sativa)

регистрирани препарати за растителна защита при Маруля

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
въшка по салататаЛАНАТ 25 ВП
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
дървенициДЕНА ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
Египетска памукова нощенкаДЕЛТАГРИ
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаСКАТО
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаСКАТО
зелена прасковена листна въшкаДЕЛТАГРИ
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Калифорнийски трипсДИКАРЗОЛ 10 СП
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиМОВЕНТО 100 СК
Листни въшкиАБАНТО
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиСКАТО
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиНАТУРАЛИС
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМОСПИЛАН 20 СГ
Листни въшкиДЕЛТАГРИ
Листни въшкиЛАНАТ 20 СЛ
Листни въшкиМЕТЕОР
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоминиращи мухиВАЛМЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
Малка полска нощенкаСКАТО
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаДЕЛТАГРИ
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиДЕЛТАГРИ
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМАГЕОС
нощенкиМАГЕОС
нощенкиСКАТО
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаАМПЛИГО 150 ЗК
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
Паяжинообразуващи акариВАЛМЕК
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
скакалциМЕТЕОР
Сребрист цитрусов акарВАЛМЕК
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиДИКАРЗОЛ 10 СП
трипсиДЕКА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернариозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
МанаМЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ
МанаДИТАН ДГ
МанаСАНКОЦЕБ 80 ВП
МанаКОРСЕЙТ 60 ВГ
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ
МанаИНФИНИТО СК
МанаПОЛИРАМ ДФ
МанаДИТАН М-45
Сиво гниенеСИГНУМ
Склеротинийно гниенеБОРДО МИКС 20 ВП
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СклеротинияСИГНУМ
черни листни петнаРИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ