Маруля (Lactuca sativa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Маруля

регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
белокрилки
бръмбар
Бяла зелева пеперуда
въшка по салатата
галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Доматен миниращ молец
дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
листояди
майски бръмбар
Малка полска нощенка
молци
мухи
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
пеперуди
Подгризваща нощенка
подземни нощенки
растителноядни дървеници
растителноядни оси
репна пеперуда
скакалци
Сребрист цитрусов акар
сребристо точкова нощенка
стоножки
телени червеи
трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади