ОЙКОС

Търговско наименование ОЙКОС
Тип инсектицид
Активни вещества Азадирахтин 26 г/л
Производител Сипкам СпА
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Включително употреба при растения за производство на семена или друг посадъчен материал.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОЙКОС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Белокрилки 75 - 150 мл/дка

Разсадници, Горски насаждения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 -3 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
Листни въшки 75 - 150 мл/дка

Разсадници, Горски насаждения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 -3 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
Листоминиращи мухи 75 - 150 мл/дка

Разсадници, Горски насаждения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 -3 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
Нощенки 75 - 150 мл/дка

Разсадници, Горски насаждения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 -3 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
Трипси 75 - 150 мл/дка

Разсадници, Горски насаждения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 -3 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
Цикади 75 - 150 мл/дка

Разсадници, Горски насаждения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 -3 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
Картофи Колорадски бръмбар 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7-10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 л/дка
3 дни
Домати Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Домати Колорадски бръмбар 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Домати Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Домати Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Домати Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Домати Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Ябълка Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 2-3
 • Интервал между приложенията – 7-10
 • Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка
3 дни
Краставици Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Краставици Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Краставици Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Краставици Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Краставици Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Портокал Листни въшки 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Портокал Листоминиращи молци 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Грейпфрут Листни въшки 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Грейпфрут Листоминиращи молци 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Лимон Листни въшки 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Лимон Листоминиращи молци 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Мандарина Листни въшки 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Мандарина Листоминиращи молци 75 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 - 200 мл/дка
7 дни
Пипер Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

В оранжериюно производство карантинен срок 7 дни.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пипер Колорадски бръмбар 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

В оранжерийно производство карантинен срок 7 дни.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пипер Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

В оранжерийно производство карантинен срок 7 дни.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пипер Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

В оранжерийно производство карантинен срок 7 дни.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пипер Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

В оранжерийно производство карантинен срок 7 дни.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пипер Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

В оранжерийно производство карантинен срок 7 дни.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Патладжан Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Патладжан Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Патладжан Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Патладжан Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Патладжан Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пъпеш Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пъпеш Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пъпеш Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Пъпеш Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиква Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиква Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиква Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиква Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Диня Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Диня Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Диня Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Диня Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Зеле Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
Карфиол Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
Морков Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
3 дни
Морков Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
3 дни
Морков Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
3 дни
Маруля Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Маруля Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Маруля Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Маруля Нощенки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Спанак Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Спанак Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Спанак Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Спанак Нощенки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Памук Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 мл/дка
3 дни
Магданоз Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Магданоз Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Магданоз Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Магданоз Нощенки 100 - 150 мл/дка

Марули, Спанак, Компасна салата, Ендивия, Рукола, Манголд, Магданоз, Босилек 
Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  2 до 3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 60-80 мл/дка
7 дни
Ягода Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения – 2-3
 • Интервал между приложенията – 3 до 4
 • Вода л/дка мин/макс - 100-150 л/дка
7 дни
Тиквичка Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиквичка Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиквичка Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиквичка Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Тиквичка Трипси 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3 до 5
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка
3 дни
Декоративни растения Белокрилки 100 - 150 мл/дка

Цветя и  Декоративни растения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 -5 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80 - 100 мл/дка
Декоративни растения Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Цветя и  Декоративни растения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 -5 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80 - 100 мл/дка
Декоративни растения Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Цветя и  Декоративни растения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 -5 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80 - 100 мл/дка
Декоративни растения Нощенки 100 - 150 мл/дка

Цветя и  Декоративни растения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 -5 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80 - 100 мл/дка
Декоративни растения Трипси 100 - 150 мл/дка

Цветя и  Декоративни растения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 -5 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80 - 100 мл/дка
Декоративни растения Цикади 100 - 150 мл/дка

Цветя и  Декоративни растения

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  4 -5 
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80 - 100 мл/дка
Целина Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
Целина Листоминиращи мухи 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
Целина Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
Целина Листни въшки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
Целина Нощенки 100 - 150 мл/дка

Внася се при поява на неприятеля.

 • Брой мин/макс приложения –  3
 • Интервал между приложенията – 7 до 10
 • Вода л/дка мин/макс - 80-100 мл/дка
7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.