Спанак (Spinacia)

Регистрирани препарати за растителна защита при Спанак

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу болести
Алтернариоза
Антракноза
Бактериоза
Брашнеста мана
Кладоспориум
Мана
Сиво гниене
Склеротийно увяхване
Склеротинийно гниене
Регистрации срещу неприятели
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Въшка по салатата
Гамозначна нощенка
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Калифорнийски трипс
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Малка полска нощенка
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Трипси
Царевичен стъблопробивач
Цикади