Спанак (Spinacia)

регистрирани препарати за растителна защита при Спанак

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
Житни плевелиУИШ ТОП
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
въшка по салататаЛАНАТ 25 ВП
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиКРИСАНТ ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАНАТ 20 СЛ
Листни въшкиАБАНТО
Листни въшкиНАТЮР БРЕЙКЪР
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕНА ЕК
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
молциМЕТЕОР
молциДЕКА ЕК
молциДЕНА ЕК
молциДЕША ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернариозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаСИГНУМ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
КладоспориумСИГНУМ
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
Сиво гниенеСИГНУМ