Спанак (Spinacia)

регистрирани препарати за растителна защита при Спанак

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
Житни плевелиУИШ ТОП
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
въшка по салататаЛАНАТ 25 ВП
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАНАТ 20 СЛ
Листни въшкиАБАНТО
Листни въшкиНАТЮР БРЕЙКЪР
Листни въшкиКРИСАНТ ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕША ЕК
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
молциДЕКА ЕК
молциДЕНА ЕК
молциДЕША ЕК
молциМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АлтернариозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаСИГНУМ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
КладоспориумСИГНУМ
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
МанаВИТЕНЕ ТРИПЛО Р
Сиво гниенеСИГНУМ